Monthly Archives Grudzień 2015

Jest to coś więcej niż luksusowa ekstrawagancja: masaż może wzmocnić bystrość umysłu! Masaż jest co prawda fantastycznym środkiem relaksującym, ale ma również znaczny wpływ na funkcjonowanie pamięci, pobudzając mózg do lepszego działania, twierdzi doktor Larry J. Feldman.

dalej

Ogólnie biorąc, rozwój osobowości według teorii ról przedstawia się mniej więcej następująco: człowiek, rodząc się, wchodzi w pewne z góry określone role (rodzina, płeć, narodowość). Role te ograniczają jego swobodę, ponieważ wiele rzeczy zostało rozstrzygniętych przed jego urodzeniem się: gdzie będzie mieszkać, jakiego języka będzie się uczyć itd. Gdy jest on jeszcze niesamodzielny, jego rodzice (lub inni odpowiedzialni za mego dorośli) mają obowiązek nauczyć go zachowania odpowiedniego dla tych z góry ustalonych ról. Mimo zależności od społeczeństwa, w którym się urodził, będzie mógł szereg ról wybrać sobie sam: czy ma uczyć się muzyki, czy też nie, czy ma uprawiać sport, do jakiego zawodu ma się przygotowywać. Jego środowisko społeczne może wprawdzie wywierać nań silny nacisk, ograniczając jego wybory nawet i,w tych dziedzinach, mimo to wyciśnie z czasem swoje własne piętno na sposobie, w jaki będzie zachowywał się w tych rolach. W końcu to, co rozumiemy przez jego osobowość (z tego -punktu widzę- | nia), będą to trwałe właściwości jego zachowania związanego z jego rolami.

dalej

Niepokój zaburza zdolność do przypominania sobie twarzy, miejsc, imion i innych ważnych informacji, ale proste techniki oddechowe mogą uspokoić umysł i pomóc pamięci. Osoby przemawiające publicznie, aktorzy i inni artyści przed występem biorą kilka głębokich wdechów, aby zmniejszyć napięcie.

dalej

Stres negatywnie wpływa na psychikę. Musisz mu przeciwdziałać, aby lepiej zapamiętywać i łatwiej się koncentrować. Pewne dane wskazują, że silny stres powoduje kurczenie się części mózgu odpowiedzialnej za procesy uczenia się i zapamiętywania. „Możesz zacząć zapominać różne fakty”, mówi doktor Alan S. Brown, „nawet dokąd idziesz i gdzie się znajdujesz”.

dalej

W przeszłości było już wiele prób zastosowania matematyki w biologii i naukach społecznych, lecz także i tu ostatnie osiągnięcia sprawiły, że teraźniejszość różni się bardzo od przeszłości. Psychologowie, wzorując się na modelach stosowanych przez ekonomistów (teoria gier), specjalistów nauk politycznych (teoria decyzji) oraz teoretyków łączności i cybernetyków (teoria informacji) poczynili duże postępy w konstruowaniu swych własnych modeli matematycznych, przy czym najbardziej zaawansowane są prace nad probabilistycznymi modelami procesu uczenia się. Szybka elektronowa maszyna licząca stanowi narzędzie, które jest uzupełnieniem modelu matematycznego, aczkolwiek model matematyczny i maszyna licząca są zasadniczo tym samym, ponieważ program, który dostarcza się maszynie, również stanowi pewien rodzaj modelu matematycznego. Najciekawszym kierunkiem rozwoju modeli elektronowych jest naśladowanie procesów poznawczych, tj. rozwiązywania problemów i myślenia twórczego. Maszyny liczące są czymś więcej niż skomplikowanymi zabawkami dokładne badania nad ludzkim myśleniem i uczeniem się pomagają w projektowaniu tych maszyn, lecz gdy maszyna zostanie zbudowana i stwierdzimy, co potrafi, a czego nie potrafi zrobić, wówczas przez korygowanie instrukcji dawanych maszynie możemy osiągnąć lepsze zrozumienie tego, co dokonuje się w człowieku. Nikt jeszcze nie może dokładnie powiedzieć, dokąd nas zaprowadzi cała ta dziedzina działalności, lecz młody psycholog, którego interesuje, co dzieje się na tym polu, nie będzie mógł pojąć większości tych spraw, jeśli nie potrafi korzystać z literatury posługującej się nomenklaturą teorii prawdopodobieństwa i nowoczesnych gałęzi matematyki zwanych teorią zbiorów i algebrą macierzy.

dalej

Czytanie jest wypróbowaną metodą stymulacji umysłu, która pomaga zachować dobrą pamięć. Czytanie jest jedną z najlepszych metod poprawiania różnorodnych funkcji mózgu. „Zwiększa liczbę aktywnych komórek w mózgu”, mówi doktor Charles A. Weaver III, „a im bardziej aktywne są komórki, tym więcej jest połączeń między neuronami, aktywnymi komórkami układu nerwowego”. Podczas czytania wykorzystujesz obszary mózgu nie używane przy innych czynnościach. Musisz połączyć słowa w zdania i ustępy oraz umieścić to wszystko w kontekście.

dalej

Specjaliści medycyny orientalnej stosują wiele technik wzmacniających siły psychiczne, włącznie z chińskimi ziołami, akupunkturą i akupresurą. Problemy z pamięcią uważają za wynik braku równowagi w energiach serca i nerek.

dalej

Eksperymentalną analizę konfliktów najlepiej opracował Miller w rozdziale zatytułowanym ,,Liberalization of basic S-R concepts: Extensions to conflict behavior, motivation and social learning”, w pracy zbiorowej pod red. Kocha Psychology: a Study of a science, vol. 2 (1959). Oryginalne omówienie trzech typów konfliktów można znaleźć w książce Lewina -4 dynamie theory of personality (1935).

dalej

Wobec możliwości wielorakich zastosowań psychologii – psychologowie wyszli poza swe dydaktyczne i badawcze stanowiska na uniwersytetach, aby świadczyć usługi w najrozmaitszych dziedzinach. Zawód psychologa rozwinął się w okresie życia jednego pokolenia. Dlatego też ogół ludzi ma bardzo mgliste pojęcie o tym, co robią psychologowie około 40% odpowiadających w pewnym wywiadzie zrobionym kilka lat temu podało, że rozmawiając z psychologiem czuli się nieswojo (Guest, 1948). Kojarzyli oni psychologię przede wszystkim z badaniem zjawisk anormalnych.

dalej

Inny problem psychologiczny to problem osobowości przestępcy. Kto może popełnić przestępstwo? Jakie są szanse reedukacji przestępcy? Jedno z wyłaniających się pytań, to zależność między inteligencją a przestępczością. Chociaż często stwierdza się, że niższe ilorazy inteligencji wiążą się z przestępstwami gwałtownymi (zabójstwa, napady, przestępstwa seksualne), zaś wyższe ilorazy – z przestępstwami takimi, jak fałszerstwa, defraudacje – interpretacja jest tu bardzo trudna. Co się tyczy przestępstw gwałtownych, być może, bardziej inteligentni przestępcy nie zostają wykryci lub częściej otrzymują wyroki z zawieszeniem z kolei tylko bardziej inteligentni członkowie społeczeństwa są narażeni na pokusy sprzeniewierzenia. Badania nad przestępczością nieletnich wykazują, że niski poziom inteligencji nie może być zasadniczą przyczyną przestępczości, ponieważ zakres inteligencji przestępców jest szeroki i pokrywa się w znacznej mierze z rozkładem inteligencji w kontrolnej populacji młodzieży, która żadnych przestępstw nie popełniła. O innych czynnikach psychologicznych wpływających na przestępczość była mowa wcześniej w rozdziale 4.

dalej