Blog Archives

Czytanie jest wypróbowaną metodą stymulacji umysłu, która pomaga zachować dobrą pamięć. Czytanie jest jedną z najlepszych metod poprawiania różnorodnych funkcji mózgu. „Zwiększa liczbę aktywnych komórek w mózgu”, mówi doktor Charles A. Weaver III, „a im bardziej aktywne są komórki, tym więcej jest połączeń między neuronami, aktywnymi komórkami układu nerwowego”. Podczas czytania wykorzystujesz obszary mózgu nie używane przy innych czynnościach. Musisz połączyć słowa w zdania i ustępy oraz umieścić to wszystko w kontekście.

dalej

Specjaliści medycyny orientalnej stosują wiele technik wzmacniających siły psychiczne, włącznie z chińskimi ziołami, akupunkturą i akupresurą. Problemy z pamięcią uważają za wynik braku równowagi w energiach serca i nerek.

dalej

Eksperymentalną analizę konfliktów najlepiej opracował Miller w rozdziale zatytułowanym ,,Liberalization of basic S-R concepts: Extensions to conflict behavior, motivation and social learning”, w pracy zbiorowej pod red. Kocha Psychology: a Study of a science, vol. 2 (1959). Oryginalne omówienie trzech typów konfliktów można znaleźć w książce Lewina -4 dynamie theory of personality (1935).

dalej

Wobec możliwości wielorakich zastosowań psychologii – psychologowie wyszli poza swe dydaktyczne i badawcze stanowiska na uniwersytetach, aby świadczyć usługi w najrozmaitszych dziedzinach. Zawód psychologa rozwinął się w okresie życia jednego pokolenia. Dlatego też ogół ludzi ma bardzo mgliste pojęcie o tym, co robią psychologowie około 40% odpowiadających w pewnym wywiadzie zrobionym kilka lat temu podało, że rozmawiając z psychologiem czuli się nieswojo (Guest, 1948). Kojarzyli oni psychologię przede wszystkim z badaniem zjawisk anormalnych.

dalej

Inny problem psychologiczny to problem osobowości przestępcy. Kto może popełnić przestępstwo? Jakie są szanse reedukacji przestępcy? Jedno z wyłaniających się pytań, to zależność między inteligencją a przestępczością. Chociaż często stwierdza się, że niższe ilorazy inteligencji wiążą się z przestępstwami gwałtownymi (zabójstwa, napady, przestępstwa seksualne), zaś wyższe ilorazy – z przestępstwami takimi, jak fałszerstwa, defraudacje – interpretacja jest tu bardzo trudna. Co się tyczy przestępstw gwałtownych, być może, bardziej inteligentni przestępcy nie zostają wykryci lub częściej otrzymują wyroki z zawieszeniem z kolei tylko bardziej inteligentni członkowie społeczeństwa są narażeni na pokusy sprzeniewierzenia. Badania nad przestępczością nieletnich wykazują, że niski poziom inteligencji nie może być zasadniczą przyczyną przestępczości, ponieważ zakres inteligencji przestępców jest szeroki i pokrywa się w znacznej mierze z rozkładem inteligencji w kontrolnej populacji młodzieży, która żadnych przestępstw nie popełniła. O innych czynnikach psychologicznych wpływających na przestępczość była mowa wcześniej w rozdziale 4.

dalej

Frustracja ma zarówno bezpośrednie, jak i bardziej odległe następstwa. Jednostka powstrzymana w swym dążeniu do celu może reagować natychmiast lub też mogą się w niej wytwarzać pewne postawy niepewności do podejmowanego ryzyka, które mają bardziej trwale konsekwencje. Najpierw rozpatrzymy niektóre bezpośrednie konsekwencje frustracji. Te konsekwencje równie dobrze można by nazwać symptomami lub oznakami frustracji.

dalej

Chciałbyś zapamiętać numer telefonu, aby nie zaglądać do notesu? Może to być równie łatwe, jak pamiętanie o własnej rocznicy lub urodzinach babci. Handlowcy wiedzą od dawna, że łatwe do zapamiętania numery telefonów, takie jak 1-800-VACUUMS, pomagają w interesach. Jednak nie tylko oni mogą odnosić korzyści z tego prostego sposobu.

dalej

Kontekst społeczny zawsze wywiera wpływ na zachowanie jednostki. Jest to prawdą zarówno w odniesieniu do człowieka, jak i do niższych zwierząt, lecz człowiek jest istotą najbardziej społeczną. Rodzi się zależny od innych ludzkich istot, a przeważającą część swego życia spędza w otoczeniu ludzi i wc współdziałaniu z nimi. Są oni dla niego zarówno bodźcami, jak i przedmiotami jego oddziaływań, a z kolei ich reakcje w stosunku do niego determinują wiele jego czynności i uczuć.

dalej

Jeżeli przedzierasz się przez stosy papieru lub ślęczysz przed monitorem komputera, musisz mieć czas na robienie przerw. Nauczenie się lub przypomnienie sobie czegoś jest niemożliwe bez odpowiedniej koncentracji. Kiedy pracujesz nad projektem, rób 5-minutową przerwę mniej więcej co 30 minut. Co ciekawe, zapamiętasz więcej, niż gdybyś próbował przyswoić sobie wszystkie te informacje w czasie maratońskiej sesji, mówi doktor medycyny Arnold B. Scheibel.

dalej

Jeżeli kontrolujesz poziom cholesterolu, zmniejszasz ryzyko udaru mózgu i umożliwiasz swobodny do niego przepływ krwi. Wysoki poziom cholesterolu może spowodować zwężenie tętnicy szyjnej, dużego naczynia doprowadzającego krew do mózgu, twierdzi doktor Lynn Smaha. Według American Heart Association poziom cholesterolu całkowitego powinien wynosić mniej niż 200 miligramów na decylitr (mg/dl). Jeżeli badania wykażą wyższy poziom, zwłaszcza dużą ilość LDL, „złego” cholesterolu (powyżej 130 miligramów na decylitr), powinieneś natychmiast podjąć działania w celu jego obniżenia.

dalej