Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach

Terminarz posiedzeń Rady Pedagogicznej
w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
w roku szkolnym 2017/2018

31.08.2017 Zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych, szkolnego zestawu programów nauczania, szkolnych planów nauczania, aneksu do arkusza organizacyjnego. Przedstawienie organizacji roku szkolnego 2017/2018 oraz propozycji planu pracy szkoły na nowy rok szkolny.

1.09.2017 Szkolenie wewnętrzne RP

6.09.2017 Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego i terminarza obserwacji, zatwierdzenie 5-letniego Programu Rozwoju Szkoły, zatwierdzenie planu działań wychowawczych i profilaktycznych na bieżący rok szkolny, przedstawienie planów pracy: pedagoga, biblioteki szkolnej, zespołów przedmiotowych, kół zainteresowań, opiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć oraz semestralnego harmonogramu zajęć w LoD. Zatwierdzenie planu pracy szkoły na rok szkolny 2017/18

25.10.2017 Ewaluacja zdawalności egzaminów zewnętrznych w roku szk. 2017/18.

22.11.2017 Szkolenie RP.

20.12.2017 Klasyfikacja półroczna młodzieżowych klas maturalnych

24.01.2018 Klasyfikacja półroczna szkół młodzieżowych i semestralna LO dla dorosłych

28.02.2018 Podsumowanie pracy Szkoły w I półroczu. Przedstawienie raportu z ewaluacji wewnętrznej

21.03.2018 Szkolenie RP

25.04.2018 Klasyfikacja klas maturalnych. Zatwierdzenie planu arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019. Szkolenie: Egzaminy maturalne.

23.05.2018 Szkolenie wewnętrzne RP: egzaminy zawodowe.

19.06.2018 Klasyfikacja końcoworoczna.

22.06.2018 Przedstawienie sprawozdań i informacji o pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018. Podsumowanie nadzoru pedagogicznego cz. 1.

30.08.2018 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego cz. 2. Wnioski do pracy na nowy rok szkolny.


Terminarz posiedzeń Rady Pedagogicznej
w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
w roku szkolnym 2016/2017

POBIERZ
 

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.

Joomla templates by Lonex.