Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach

Nasza oferta w roku szkolnym 2017/2018

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik mechanik   --  --  -- Technik mechatronik

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik hotelarstwa

---

Branżowa Szkoła I stopniaTurniej Szachowy uczniów ZSZiO w Sułkowicach

W dniu 12 października 2017 r. odbył się Turniej Szachowy uczniów ZSZiO w Sułkowicach. Tradycyjnie był on zdominowany przez mechatroników różnych klas. Najlepszy okazał się uczeń klasy trzeciej technikum Albert Kozioł. Z dwójką kolegów będzie on reprezentował szkołę w powiatowej Licealiadzie w Myślenicach 18 października br. Organizator turnieju Sławomir Rylewicz.Konkurs na tartę

10 października 2017r. w naszej szkole odbył się Konkurs na tartę.

Dania przygotowane przez uczestników to:

 • 112729 Mini tarta włoska - Natalia Frączek,
 • 142421, Tarta cytrynowa z bezą - Klaudia Frączek,
 • 142401 Tarta miodowa z gruszkami - Weronika Bogdał,
 • 142338 Tarta bananowa z mascarpone i kiwi -Kinga Oliwa,
 • 142323 Tarta czekoladowa - Magdalena Dynur,
 • 142308 Tarta z mascarpone i malinami - Gabriela Frosztęga,
 • 142249 Tarta "Słoneczko" - Małgorzata Drabina,
 • 142228 Tarta owocowa - Katarzyna Dyba,
 • 142154 Tarta czekoladowa z bananem - Sandra Biela,
 • 142130 Tarta truskawkowa - Dominik Godzik,
 • 123105 Tarta z kremem katalońskim - Adrian Gibas.

Jury techniczne i degustacyjne wyłoniło zwycięzców:

 • I miejsce Kinga Oliwa,
 • II miejsce Weronika Bogdał,
 • III miejsce Gabriela Frosztęga.

Ocenie podlegało: 
- higiena produkcji 
- pracochłonność 
- strój ochronny 
- wygląd 
- smak.Finał Szkolnego Konkursu "Patroni Szkół ZSZiO w Sułkowicach i cenione przez nich wartości"

Finał odbył się 26 września 2017r.
Celem Konkursu było popularyzowanie wiedzy o Patronach: Karolu Wojtyle, św. Janie Kantym i Wojsku Polskim, cenionych przez nich wartościach moralnych oraz aktywizacja kulturalno-moralna uczniów.
Organizatorzy (Maciej Betlej, ks. Leszek Dyląg, Jolanta Listwan, Jan Płoszczyca, Urszula Woźnik-Batko i Elżbieta Ziemianin-Profic) zaproponowali uczestnikom 4 formy konkursowe:
• Plakat
• Prezentacja multimedialna
• Test wiedzy o Patronach
• Występ artystyczny związany z Patronem.
Pierwsze prace zostały przygotowane jeszcze przed wakacjami.

Ostatecznie w Konkursie wzięło udział ponad 100 uczniów, z prawie wszystkich klas. (Liczba uczestników: • Plakat 11 • Test 31 • Prezentacja 18 • Występ 43 Razem: 113).
Finałowi towarzyszyła wystawa plakatów konkursowych. Przedstawiały one: Ojczyznę, Wolność, Pracę, Rodzinę, Miłosierdzie, Naukę i Wiedzę, Pokój, Wiarę i Sprawiedliwość. Tematy do plakatów i prezentacji przewodniczący klas wylosowali w kwietniu 2017r.

Podczas Finału Jury oceniło przygotowane przez uczestników prezentacje multimedialne oraz występy artystyczne. Równolegle przeprowadzono test wiedzy o Patronach.

Podsumowanie konkursu odbyło się na lekcji piątej i połączone zostało z prezentacją historii Szkoły dla uczniów wszystkich klas I.

A oto wyniki konkursu:

Kategoria PLAKAT: I miejsce – plakat klasy II TUM (Rodzina) II miejsce (ex aequo) – plakaty klas I TGM (Ojczyzna) i II wz (Miłosierdzie) Wyróżnienie dla plakatu klasy III wz (Wiara)

Kategoria PREZENTACJA MULTIMEDIALNA: I miejsce (ex aequo) – prezentacje klas II TG i IV TM III miejsce – prezentacja klasy II wz

Kategoria WYSTĘP ARTYSTYCZNY: I miejsce – klasa III wz (Katarzyna Mlak) II miejsce – klasa II wz (Magdalena Kiepura i Angelika Czop)

Kategoria TEST WIEDZY O PATRONACH: I miejsce – klasa II TUM II miejsce (ex aequo) – klasy: I TGM, III TGH i III TM

Ostatecznie w Konkursie zwyciężyła klasa II TUM uzyskując 101 punktów, II miejsce zdobyła klasa II TGM (99 punktów), a miejsce III klasa I TG (96 punktów).Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów szkół zawodowych pod hasłem „O czym mówi wielka litera”

21 września 2017r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów szkół zawodowych pod hasłem „O czym mówi wielka litera”. Celem konkursu było wprowadzenie w życie postulatu aktywizacji intelektualnej uczniów ZSZ.
W ramach przygotowania do konkursu uczniowie przypominali sobie reguły ortograficzne dotyczące pisowni małą i wielką literą, poznawali wyjątki od reguł oraz ćwiczyli praktyczne zastosowanie reguł pisząc teksty.
Dodatkowo w związku z przypadającą właśnie 120 rocznicą wydania „Syzyfowych prac” Stefana Żeromskiego postanowiono tekst dyktanda powiązać z życiem i twórczością tego wspaniałego twórcy. Młodzież biorąca udział w konkursie zapoznawała się z informacjami dotyczącymi powieściopisarza, by utrwalić sobie pisownię nazw własnych z nim związanych.

Do konkursu zgłosiło się 24 uczestników.

Nikomu nie udało się napisać tekstu bezbłędnie, ale najmniej błędów popełniła Judyta Sroka z klasy IIIwz, która została zwyciężczynią konkursu. Drugie miejsce ex aequo zajęły: Izabela Gabryś, Anna Kanarek i Ewa Nocula, wszystkie z klasy IIIwz.Starostwo Powiatowe w Myślenicach zachęca wszystkich uczniów do udziału w VII Konkursie Poetyckim im. Elżbiety Guśpiel.

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu. Partnerem Przedsięwzięcia jest Myślenicka Grupa Poetycka „TILIA”.
Patroni medialni: Gazeta Myślenicka, portal miasto-info.pl, miesięcznik Sedno, Myślenice iTV Telewizja Powiatowa.
Celem Konkursu jest: • podkreślenie roli i rangi twórczości poetyckiej w literaturze i życiu, odkrywanie nowych talentów, stwarzanie możliwości publicznych prezentacji tekstów, • wyłonienie osób uzdolnionych poetycko, • rozwijanie wrażliwości i zdolności literackich, • promocja ich twórczości oraz upamiętnienie twórczości poetki Elżbiety Guśpiel.

Regulamin VII-go Konkursu Poetyckiego im. Elżbiety Guśpiel - warunki uczestnictwa w Konkursie:
• warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie na adres organizatora trzech prac (dotąd nie publikowanych ) w trzech egzemplarzach.
• Konkurs będzie oceniany w trzech kategoriach wiekowych: - dzieci: do 13 roku życia - młodzież: od 14 do 18 roku życia - dorośli: od 18 roku życia
• zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 października 2017r.

Wiersze oceniać będzie profesjonalne jury. O wynikach konkursu Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz zostaną zaproszeni na „Wieczór Poetycki” na którym będą mieć możliwość zaprezentowania swoich wierszy. Wszystkie aktualne informacje, a w przyszłości także najlepsze teksty poetyckie, zostaną opublikowane na stronie www.kliszczacy.pl Organizator : przewiduje nagrody rzeczowe, nie zwraca nadesłanych prac., zastrzega sobie prawo druków utworów nagrodzonych bez honorarium autorskiego. Dodatkowe informacje: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu, tel. 12 274 80 39
ROK SZKOLNY 2017/2018Konkurs Wiedzy o Zdrowiu - będzie miał charakter testu. Wymagana wiedza nie będzie wiedzą specjalistyczną,ale taką, jaką powinien posiadać każdy człowiek, któremu zależy na własnym zdrowiu. Konkurs odbędzie się w czwartek 18.05.2017r. na lekcji 4 w sali nr 16. Zgłoszenia kandydatów do środy 17. 05. do p. Katarzyny Makuch
ZAGADNIENIA NA KONKURS WIEDZY O ZDROWIU
• rola witamin, mikroelementów i makroelementów w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka, ich źródła w pożywieniu i objawy niedoboru lub nadmiaru
• podstawowe składniki organiczne w pożywieniu – źródła i rola
• BMI, prawidłowa jakość i ilościowość diety
• cholesterol w diecie
• przyczyny i objawy oraz profilaktyka współczesnych chorób cywilizacyjnych: nowotwory, choroby układu krążenia (miażdżyca, nadciśnienie, udary), cukrzyca i schorzenia układu ruchu
• przyczyny i objawy oraz profilaktyka współczesnych chorób zakaźnych i pasożytniczych przenoszonych drogą pokarmową
• piramida prawidłowego żywienia
• higieniczny tryb życia (aktywność fizyczna, prawidłowe żywienie, unikanie substancji szkodliwych)
• substancje przeciwnowotworowe i rakotwórcze w pożywieniu
• budowa i funkcjonowanie układu pokarmowego człowieka
• zasady prawidłowego żywienia
• rola wody w organizmie.
Konkurs plakatowy „TALERZ PEŁEN ZDROWIA”
Plakaty można przygotować indywidualnie lub dwójkami. Plakat powinien przedstawiać wybraną potrawę lub grupę produktów żywieniowych (np. owoce, warzywa, nabiał, witaminy, woda itp.) i ich korzystne oddziaływanie na organizm człowieka w zakresie prawidłowego rozwoju i profilaktyki różnych chorób. Technika prac dowolna. Wielkość plakatu A3 – A2. Oceniana będzie pomysłowość, zwłaszcza fakt czy praca rzuca się w oczy, wartość merytoryczna oraz estetyka wykonania. Ostateczny termin oddania prac to środa 24.05.2017r. Gotowe plakaty należy oddawać do p. Katarzyny Makuch.


W dniu 31 marca 2017r. trójka naszych uczniów tj. Natalia Wypartowicz, Konrad Pieczara i Bartłomiej Pyda czyli członkowie zespołu The Porch odebrali w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Myślenicach dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostały im przyznane za zdobycie pierwszego miejsca podczas Powiatowego Przeglądu Dorobku Artystycznego Szkół Ponadgimnazjalnych. Przegląd odbył się w grudniu ubiegłego roku, natomiast w marcu zorganizowano uroczyste podsumowanie, na które zaproszono wszystkich nagrodzonych uczniów z terenu całego powiatu. W spotkaniu nie mógł uczestniczyć Radek Ziemba, który przebywa na praktyce w Berlinie, ale nagrodę w jego imieniu odebrali koledzy. Serdecznie gratulujemy. Zdjęcia w Aktualnościach.


Z radością informujemy, że 25 marca 2017r. w XV jubileuszowych Zawodach Matematycznych Szkół powiatu myślenickiego, laureatami w dwóch kategoriach zostali uczniowie naszej Szkoły. Miejsce II w kategorii BT, w której startują uczniowie klas drugich i trzecich technikum, zajął uczeń klasy II Tmt Albert Kozioł, zaś w kategorii CT, która obejmuje uczniów najstarszych, czwartych klas technikum, miejsce III zajął Piotr Garbień, uczeń klasy IV Tmt. Sukces tych uczniów jest o tyle większy, że są oni laureatami Zawodów już po raz drugi, przy corocznie bardzo dużej liczbie startujących uczniów. Gala rozdania nagród odbędzie się 3 kwietnia 2017r. o godzinie 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach.


W dniu 25 marca 2017r .(sobota) w budynku Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach od godz. 9:00- 13:00 odbędą się XV Powiatowe Zawody Matematyczne Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego. Zawody corocznie skupiają uczniów wszystkich typów szkół, kończących się maturą, zainteresowanych matematyczną rywalizacją. Wszystkich uczniów Naszej Szkoły, dla których pasją jest matematyka, zapraszamy do udziału w tych Zawodach. Zgłoszenia przyjmują nauczyciele matematyki pani M. Biernat i pan S. Rylewicz. Termin zgłoszenia upływa z dniem 21 marca 2017r. Regulamin Zawodów i zadania z poprzednich edycji znaleźć można w gablocie obok Sali 20 i w załączniku.


W czwartek 9 marca 2017r. w naszej szkole znowu było WYSTRZAŁOWO! Gościliśmy gimnazjalistów Powiatu Myślenickiego, którzy postanowili zmierzyć się w siódmej już edycji Powiatowego Turnieju Strzeleckiego. Rywalizacja przebiegała na wysokim poziomie, albowiem przybyli sami najlepsi. Zawodnicy uzyskiwali imponujące wyniki. W tym roku medale, statuetka oraz nagrody książkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach trafiły w następujące ręce: KONKURS INDYWIDUALNY: I miejsce: Hubert Szlachetka (Gimnazjum w Rudniku), II miejsce: Michał Ogrodny (Gimnazjum nr 1 w Myślenicach), III miejsce: Justyna Sałach (Gimnazjum nr 1 w Myślenicach); KONKURS DRUŻYNOWY: I miejsce: Hubert Szlachetka, Wojciech Maślanka, Jan Ślęczka (Gimnazjum w Rudniku), II miejsce: Mateusz Styczeń, Michał Ogrodny, Hubert Eichler (Gimnazjum nr 1 w Myślenicach), III miejsce: Karolina Wątor, Karolina Ingarden, Justyna Sałach (Gimnazjum nr 1 w Myślenicach). Zwycięzcom gratulujemy!!!! Fotorelacja w Galerii.


Dnia 29 marca 2017r. odbędzie się Szkolny Konkurs Wiedzy Astronomicznej „ZIEMIA I KOSMOS”. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas pierwszych. Zachęcamy do wzięcia udziału. Dla najlepszych czekają atrakcyjne nagrody. Zapisy u p. Anny Ochender-Lebiest.


Przed feriami w naszej szkole odbył się szkolny etap XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Udział wzięło 14 uczniów. W tym roku zwyciężyła Justyna Malina z klasy 2TG i to ona będzie nas reprezentowała na kwietniowym etapie wojewódzkim w Krakowie. Miejsce drugie wywalczyła Aleksandra Wiecheć a trzecie Magdalena Dynur - obie z klasy 1 TG. Zwyciężczyniom serdecznie gratulujemy.


1 marca 2017r. uczennice klasy ITGM pod opieką pana Tadeusza Pelca wzięły udział w Powiatowym Konkursie Poezji i Piosenki Poetyckiej "Miłość - Młodość - Marzenia" organizowanym przez ZS w Dobczycach. Katarzyna Wątor wykonała piosenkę będącą motywem przewodnim filmu "Titanic", zaś tercet w składzie: Małgorzata Drabina, Katarzyna Dyba i Kinga Oliwa - piosenkę Leonarda Cohena "Allelujah".


2 marca 2017r. 14 uczniów naszej Szkoły wzięło udział w "Wirtualnym Festiwalu Filmoteki Szkolnej. Akcja! 2017". Przez trzy godziny rozwiązywali związane z legendami kina polskiego zadania, wśród których było np. wykonanie komiksu. Zadaniem dodatkowym było nakręcenie filmu, w którym trzeba było wykorzystać 3 elementy: postać: Zbigniew Cybulski, rekwizyt: parasolka i słowo: niebieski. Oprócz doskonałej zabawy była to okazja do zdobycia sporej dawki wiedzy na temat polskiej kinematografii. Uczestnicy Festiwalu już wkrótce podzielą się z kolegami informacjami. Fotorelacja w Galerii.


Uzupełnienie informacji o konkursach gastronomicznych:
Za nami szkolne etapy konkursów: Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej (9.11.2016r), Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu (4-11-2016r.) oraz powiatowego konkursu Torty czekoladowe (21-11-2016r.). Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział, a zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach konkursów. Do kolejnego etapu Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, który odbędzie się 10.01.2017r w Krakowie zakwalifikowały się: Klaudia Parszywka oraz Kinga Chrapek, które tylko nieznacznie wyprzedziły w punktacji Izabelę Stokłosę. Wszystkie uczennice reprezentowały kl. II TH. Natomiast do okręgowego etapu Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu, który odbędzie się 13.01.2017r w Krakowie zaklasyfikowały się Natalia Frączek i Daria Bargieł – obie z klasy III TG. Na arenie powiatowej w szranki w pieczeniu tortu staną Kinga Oliwa i Klaudia Frączek (obie z klasy I TG), które wygrały w szkolnym etapie konkursu „ Tory czekoladowe” z Kamilem Blakiem i Maciejem Piwowarczykiem ( kl. II TG) oraz Natalią Fraczek i Gabrielą Światłoń ( kl. III TG). Elżbieta Moskała
5 -12.2016 r odbyły się szkolne eliminacje do powiatowego konkursu „Kuchnia włoska w polskiej odsłonie”. Temat przyciągnął uwagę wielu uczniów, ale ostatecznie odwagi i chęci na udział w szkolnych eliminacjach wystarczyło tylko Natalii Frączek i Gabrieli Światłoń. Obie uczennice stanęły na wysokości zadania. Gabrysia ujęła jury swoimi miękkimi ravioli z dynią i krewetkami, a Natalia tortellini z łososiem i ricottą w asyście sosu pomarańczowego czym ostatecznie wywalczyła sobie możliwość reprezentowania Szkoły na konkursie powiatowym w ZSOiZ w Lubniu. Elżbieta Moskała


16 grudnia 2016r. (piątek) o godz. 12:30 odbył się IX Turniej Szachowy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. W Turnieju najlepsi okazali się: 1) Albert Kozioł ( I m.); 2) Piotr Garbień ( II m.); 3) Bartosz Bargieł (III m.). W Turnieju uczestniczyło 9 uczniów technikum z klas o profilu mechatronicznym i gastronomicznym. Rozegrali oni po 5 partii w systemie szwajcarskim. Towarzyszyło im sporo emocji, gdyż od trzeciej tury z każdą kolejna grą zmieniali się liderzy klasyfikacji.


12 grudnia 2016r. nasz szkolny zespół muzyczny THE PORCH zdobył pierwsze miejsce w kategorii zespołów muzycznych podczas V Powiatowego Przeglądu Dorobku Artystycznego Szkół Ponadgimnazjalnych. Zespół wystąpił w składzie: Natalia Wypartowicz kl. 2 TGH - wokal, Konrad Pieczara kl. 2 TMT - perkusja, Radosław Zięba kl. 3TMT - gitara prowadząca, Bartłomiej Pyda kl. 2TMT - gitara basowa. Członkowie zespołu na konkursowym przeglądzie w Myślenicach wykonali utwory ,,Radioactive” oraz „Zombie”, zdobyły one duże uznanie w oczach zarówno komisji konkursowej, jak i publiczności.


W piątek 9 grudnia 2016r. w pracowniach warsztatów odbyły się dwa Powiatowe Konkursy z branży mechatronicznej. Pierwszy konkurs "ZAWODOWE PASJE", w którym uczniowie zaprezentowali przygotowane przez siebie prace. Pierwsze miejsce zdobyli uczniowie klasy czwartej Technikum mechatronicznego z Dobczyc: Sebastian Topór i Karol Grzybek, którzy zaprezentowali manipulator. Drugie miejsce dla ucznia klasy 3 TMT Krzysztofa Dobosza, który wykonał i zaprogramował drukarkę 3D. Trzecie miejsce również dla ucznia klasy 2TMT Dawida Powroźnika,który zaprezentował przenośny sprzęt grający.
Do drugiego konkursu "KONSTRUOWANIE MASZYNY RUBE GOLDBERGA" przystąpiły 3 drużyny dwuosobowe. Najlepsi okazali się uczniowie klasy 3Tmt Radosław Zięba i Michał Kiebzak. Drugie miejsce przypadło również reprezentantom klasy 3TMT Beniaminowi Nowakowi i Krzysztofowi Doboszowi. Trzecie miejsce dla uczniów z Dobczyc: Arkadiusza Żaby i Arkadiusza Mazgaja. Nagrody uczestnikom konkursów wręczył pan wicestarosta Tomasz Suś. Zdjęcia w GALERII.


W dniu 7 grudnia 2016r. grupa uczniów z klasy I TGM wzięła udział w Wirtualnym Festiwalu Historii Najnowszej. Festiwal był okazją do spotkania z nieoczywistym obliczem historii Polski i Europy po II wojnie światowej poprzez gry i ćwiczenia wykorzystujące archiwalne fotografie, nagrania oraz inne źródła historyczne. Podczas festiwalu uczniowie mieli szansę na poszerzenie i sprawdzenie swojej wiedzy, ale też twórcze działanie, w którym ożywili historię na co dzień zamkniętą w szkolnych podręcznikach. Tematyka festiwalu obejmowała okres od 1939 roku do czasów współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem historii PRL. Więcej w Aktualnościach.


W dniu 7 grudnia 2016r. w Zespole Szkół w Lubniu odbył się VII Powiatowy Konkurs Gastronomiczny pod tytułem "Kuchnia włoska w polskiej odsłonie", na którym Natalia Frączek uczennica klasy IIITgh za swoją potrawę "Tortelini w sosie koperkowym" zdobyła II miejsce.


Gratulacje dla Klaudii Frączek i Kingi Oliwy za zajęcie II miejsca w I Powiatowym Konkursie Cukierniczym zorganizowanym przez Zespół Szkół w Dobczycach 2 grudnia 2016r. Na siedem drużyn to właśnie one uplasowały się w czołówce mimo swojego małego doświadczenia zawodowego - obie są uczennicami I klasy Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.
W tym samym czasie i miejscu przeprowadzono drugi konkurs pod tym samym tytułem, ale dla pasjonatów. Również w nim wzięły udział uczennice naszej Szkoły - Natalia Frączek oraz Gabriela Światłoń, które równie godnie ją reprezentowały za co serdecznie im dziękujemy, a Gabrysi gratulujemy wyróżnienia. Ciężką pracę wszystkich uczestników oceniało jury pod przewodnictwem pana Kamila Matuły - cukiernika Złoty Kłos.


Konkurs "Sienkiewiczowskie potyczki" – rozstrzygnięty!! Po 3 etapowych rozgrywkach, w których młodzież wytężała swój umysł zmagając się z krzyżówkami i łamigłówkami literackim do ścisłego finału zakwalifikowało się 5 uczestników. W finałowej rundzie, która odbyła się 24 listopada 2016r. 1 miejsce wywalczyła Katarzyna Dyba- kl. 1TGM 2 miejsce przypadło w udziale Katarzynie Wątor- kl. 1TGM 3 miejsce zajęła Karolina Koziołek- kl. 1TG Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za podjęty trud i zaangażowanie. Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach literackich. Rozdanie nagród na najbliższym szkolnym apelu.


We wtorek 29 listopada 2016r. uczennice naszej szkoły: Katarzyna Dyba, Karolina Koziołek i Katarzyna Wątor z klasy 1Tgm odebrały w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myślenicach nagrody za wyróżnienie otrzymane w konkursie "Niebieska Planeta - jak długo jeszcze?" Dodatkową nagrodą był także duży zestaw książek dla biblioteki szkolnej. Tematyka konkursu nawiązywała do tego, jakie działania profilaktyczne powinien podjąć każdy z nas aby proces degradacji naszej planety został powstrzymany. Może powinniśmy zastanowić się nad tym przy okazji postanowień na zbliżający się Nowy Rok?


W dniu 24 listopada 2016r. odbył się w naszej szkole II Powiatowy Konkurs Cukierniczy pod patronatem Bahlsen Polska spółka z o.o. Sp. k. Tematem tegorocznego konkursu były "Śliwka i drożdże". Najlepiej poradziła sobie uczennica naszej szkoły Natalia Frączek, drugie miejsce zajęła Natalia Cholewa z ZSOiZ w Lubniu, a trzecie - Katarzyna Śmigla z Zespołu Szkół w Dobczycach. Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Myślenicach. Zwyciężczynie zostały również obdarowane słodkościami od firmy Bahlsen. Gratulujemy! Zdjęcia w Galerii.


Za nami szkolne etapy konkursów: Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu oraz powiatowego konkursu Torty czekoladowe. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział, a zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach konkursów.


7 listopada 2016r. w Lubniu odbył się VIII Powiatowy konkurs historyczny. Tegorocznym przewodnim tematem była "1050 rocznica chrztu Polski". Naszą Szkołę reprezentowało 8 uczniów. Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki.


"Mgły" - konkurs fotograficzny

Konkurs skierowany jest do uczniów naszej szkoły, którzy interesują się środowiskiem naturalnym i potrafią utrwalić jego piękno. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić trzy zdjęcia do konkursu. Zdjęcia o tematyce zgodnej tytułem konkursu należy przesyłać na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 20 grudnia 2016r. Do każdego zdjęcia należy dołączyć opis: co przedstawia, gdzie zostało zrobione, imię i nazwisko autora zdjęcia oraz fragment utworu literackiego (lektury lub wiersza) zawierającego opis lub nawiązującego do tematyki zdjęcia (należy padać tytuł i autora). Rozstrzygnięcie konkursu w połowie stycznia 2017r. Na uczestników i laureatów czekają nagrody!!! Zapytania nt. konkursu: Maciej Betlej.


W dniu 27 października 2016r. nasi uczniowie wzięli udział w drużynowych zawodach szachowych na szczeblu powiatowym zajmując 2 miejsce. Szkołę reprezentowali: Piotr Garbień (kl. 4 TMt), Albert Kozioł (kl. 2 TMt), Kinga Oliwa (kl 1 TG) i Mikołaj Chrobak (kl. 1 TG). Pierwsze miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach.


W dniu 7.10.2016r. odbył się Turniej Szachowy dla uczniów ZSZiO w Sułkowicach, tradycyjnie zdominowany przez uczniów technikum mechatronicznego, o czym świadczą wyniki: 1) Piotr Garbień (kl. 4 Tmt); 2) Albert Kozioł (kl. 2 Tmt); 3) Mateusz Pieczara (kl. 3 Tmt). Zwycięzcy zostaną zgłoszeni do rozgrywek drużynowych na szczeblu powiatowym, preferujących drużyny, w których składzie jest co najmniej jedna dziewczyna - zapraszamy więc do udziału uczennice znające zasady gry w szachy.


„SIENKIEWICZOWSKIE POTYCZKI” - Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich miłośników literatury i dobrej rozrywki do udziału w konkursie dotyczącym życia i twórczości wielkiego polskiego noblisty Henryka Sienkiewicza. Zadania konkursowe będą pojawiały się przez 3 kolejne poniedziałki października tj. 10 X, 17 X, 24 X w gablocie biblioteki szkolnej na korytarzu. Po formularz zadania należy zgłosić się do biblioteki. Na rozwiązania czekamy do końca każdego tygodnia w bibliotece szkolnej! Zbiory biblioteki oraz specjalnie przygotowana wystawa twórczości pisarza służą pomocą w poszukiwaniu rozwiązań krzyżówek i literackich łamigłówek.


Turniej Szachowy Uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach odbędzie się 7 października 2016r.(piątek) o godz.12.30 w sali 8. Zapisy u pana Sławomira Rylewicza.


W tym roku po raz kolejny obchodziliśmy Europejski Dzień Języków, ustanowiony przez Radę Europy w 2001r., mający na celu propagowanie nauki języków obcych. Konkurs Językowy odbył się 26 września 2016r. o godzinie 12.30 w sali nr 11. Najwięcej punktów zdobyły uczennice z klasy 3Tgh: Daria Bargieł i Agnieszka Turaj.


22.09.2016r. pięć zespołów uczniów z klas: IV TM, III TM, II TGH i I TGM wzięło udział w Wirtualnym Festiwalu Wielokulturowym, co było dla nich okazją do spotkania z innymi kulturami i religiami, sprawdzenia swojej wiedzy oraz twórczego działania na rzecz tolerancji i szacunku dla inności .


ROK SZKOLNY 2016/2017


 

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.

Joomla templates by Lonex.