Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
O szkole > Kalendarium

Kalendarium 1894 - 2004 i dalej!

 • 16 października 1894
  Poświęcenie C.K. SZKOŁY KOWALSKIEJ W SUŁKOWICACH. W drewnianym budynku usytuowanym na hektarowej parceli położonej na skraju Sułkowic w roku szkolny 1894/95 rozpoczęło naukę 11 uczniów, a kadrę pedagogiczną stanowiło 6 nauczycieli, w tym pierwszy Dyrektor inż. Franciszek Smereczyński. (fotografia poniżej)

  Pierwszy budynek szkoły
 1. 1903
 2. Szkoła wprowadziła się do nowego murowanego piętrowego budynku.
 3. 22 grudnia 1904
 4. Reskryptem c.k. Ministerstwa Wyznań i Oświecenia zmieniona został nazwa szkoły na C.K. SZKOŁA ZAWODOWA PRZEMYSŁU ŻELAZNEGO. Obok kowalskiego wprowadzono kierunek ślusarski.
 5. 1904/1905
 6. Powołano do życia Towarzystwo opiekujące się założoną bursą uczniowską. Bursę zorganizowaną dla 25 uczniów ulokowano w dawnej karczmie plebańskiej oddalonej o około 2 km od szkoły. Uczniowie mieszkający w Bursie otrzymywali stypendia fundowane przez powiaty, z których pochodzili.
 7. 1 września 1905
 8. Pracę nauczyciela zawodu rozpoczął werkmistrz Andrzej Chodnik, pierwszy absolwent, który powrócił w mury Szkoły jako pedagog.
 9. 1 września 1907
 10. Na wystawie przemysłowo-rolniczej w Wadowicach c.k. Szkoła Zawodowa Przemysłu Żelaznego w Sułkowicach otrzymała DYPLOM HONOROWY. Jerzy Tyrowicz kierownik warsztatów szkolnych otrzymał SREBRNY MEDAL za wzorowe urządzenie wystawy.
 11. 1920
 12. Oddano do użytku nową halę warsztatową wykonaną z żelbetonu, zlokalizowaną tuż obok szkoły.
 13. 1927/1928
 14. W związku z przeniesieniem dyrektora Franciszka Smereczyńskiego do pracy w Okręgowym Inspektoracie Szkól Zawodowych w Krakowie, obowiązki dyrektora pełnił Stanisław Mielecki - kierownik warsztatów szkolnych.
 15. lipiec 1928
 16. Na stanowisko dyrektora został powołany Ludwik Korta.
 17. 1930 - 1934
 18. Funkcję dyrektora sprawował inż. Julian Schreiber.
 19. 1 września 1934
 20. Na stanowisko dyrektora powraca Ludwik Korta
 21. 1938/1939
 22. Funkcję dyrektora objął Władysław Sala.
 23. 1939 - 1945
 24. W okresie okupacji hitlerowskiej Szkoła nie przerwała swej działalności, jednak program nauczania został zawężony (SZKOŁA RZEMIEśLNICZA DLA PRZEMYSŁU METALOWEGO) i dostosowany do dwuletniego okresu edukacji nastawionej wyłącznie na kształcenie w zakresie praktycznej i teoretycznej nauki zawodu. Warsztaty szkolne produkowały części dla przemysłu zbrojeniowego Rzeszy. Ponieważ Szkoła chroniła częściowo przed przymusowym wywozem na roboty do Niemiec, liczba uczniów w 1944 roku osiągnęła rekordowy w 50-letniej historii stan 160.
 25. 30 kwietnia 1944
 26. Z powodu aktywnej pracy konspiracyjnej, organizacji tajnego nauczania, redagowania i wydawania odezw, broszurek i ulotek zostali przez hitlerowców aresztowani i zamordowani trzej nauczyciele: Władysław Sala (ostatni przedwojenny dyrektor), Karol Profic (nauczyciel zawodu, wielki działacz społeczny) i dr Józef Sułkowski (nauczyciel języka polskiego).
 27. grudzień 1944
 28. W Jaroszowicach koło Wadowic gestapowcy zastrzelili podczas pełnienia służby żołnierza podziemnego Wojska Polskiego dwóch uczniów: Tadeusza i Pawła Brańków - akowskich łączników.
 29. 1945
 30. Szkoła wznowiła działalność po zniszczeniach wojennych pod nazwą PAŃSTWOWA SZKOŁA MECHANICZNA W SUŁKOWICACH. Na stanowisko dyrektora został powołany Karol Sąsiada.
 31. 1947
 32. Szkołę przemianowano na MĘSKIE GIMNAZJUM MECHANICZNE.
 33. 1950
 34. Ponowna zmiana nazwy Szkoły na LICEUM MECHANICZNE I-GO STOPNIA (bez matury).
 35. 1951
 36. Stanowisko dyrektora objął mgr Roman Gawroński.
 37. 1951
 38. Program nauczania zawężono do dwóch lat i przemianowano Szkołę na ZASADNICZĄ SZKOŁĘ METALOWĄ.
 39. 1953
 40. Oddano do użytku przebudowany i rozbudowany do 100 miejsc Internat szkolny.
 41. 1954
 42. Ministerstwo Oświaty i Wychowania przekształciło szkołę w trzyletnią ZASADNICZĄ SZKOŁĘ MECHANIZACJI ROLNICTWA. Głównym kierunkiem kształcenia był zawód: mechanik maszyn rolniczych. Oprócz tego kształcono kowali i ślusarzy. Po raz pierwszy przyjęto do szkoły dziewczęta.
 43. 1965
 44. Obowiązki dyrektora objął mgr Ludwik Dziewoński
 45. 1 września 1967
 46. Na stanowisko dyrektora został powołany mgr inż. Stanisław Kufrej.
 47. 1 stycznia 1972
 48. Zmiana nazwy na ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W SUŁKOWICACH spowodowana była wprowadzeniem do oferty kształcenia kolejnego zawodu: mechanik - kierowca pojazdów samochodowych.
 49. 1 września 1973
 50. Rozpoczyna działalność LICEUM ZAWODOWE W SUŁKOWICACH - zawód: mechanik obróbki skrawaniem - pierwsza szkoła kończąca się egzaminem dojrzałości.
 51. 27 października 1973
 52. Oficjalne przekazanie do użytku nowego obiektu. Dwu piętrowy budynek szkolny wraz z pełnowymiarową salą gimnastyczną, pięknie usytuowany wśród lasu na skraju Sułkowic (ok. 1 km od starego budynku), został wybudowany wciągu 2 lat.
 53. 20 marca 1974
 54. Andrzej Chodnik odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Nestor nauczycieli, absolwent c.k. Szkoły Kowalskiej w Sułkowicach z 1903 roku, od 1905 - nauczyciel zawodu, przepracował z młodzieżą 62 lata. W chwili wręczenia odznaczenia miał 90 lat.
 55. 1 września 1974
 56. Rozpoczyna działalność 3-letnie TECHNIKUM MECHANICZNE DLA PRACUJĄCYCH na podbudowie programowej szkoły zasadniczej - zawód: technik obróbki skrawaniem
 57. 12 października 1974
  1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa otrzymała imię Ludowego Wojska Polskiego i sztandar ufundowany przez miejscowe społeczeństwo.

  2. Przekazany został Szkole przyznany przez Ministra Oświaty i Wychowania Medal Pamiątkowy z okazji utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

  3. Odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą pamięci nauczycieli zamordowanych przez hitlerowców.

 58. Uroczyste obchody 80-lecia Szkoły.
 59. wrzesień 1974
 60. Decyzją Krakowskiej Komendy Chorągwi ZHP powołany został Szczep "Leśny" ZHP im. Władysława Orkana w Sułkowicach. Powstał Harcerski Zespół PINIA
 61. październik 1974
 62. Ustanowiono Harcerską Odznakę "WIEDZA" i tryb jej przyznawania za wybitne osiągnięcia w kształceniu zawodowym. Pierwsze odznaki wręczono w roku 1976.
 63. wrzesień 1975
 64. Wznowił działalność przebudowany Internat. W 2- 4 osobowych pokojach przygotowano 150 miejsc. W okresie trwania remontu wychowankowie mieszkali w budynku starej szkoły lub na stancjach. Stary budynek szkolny zajęły Warsztaty na pomieszczenia administracyjne i sale ze stanowiskami do obróbki ręcznej.
 65. 5 kwietnia 1977
 66. Uroczystość wręczenia sztandaru Szczepowi "Leśny" ZHP im Wł. Orkana. Sztandar ufundował Komitet Rodzicielski. Powstał Młodzieżowy Krąg Instruktorski "WIĄZ"
 67. maj 1977
 68. Pierwsze w dziejach Szkoły egzaminy dojrzałości zdało 29 uczniów Liceum Zawodowego i 37 słuchaczy Technikum dla Pracujących.
 69. 1977
 70. Szczypiorniści wywalczyli Mistrzostwo Polski Juniorów w piłce ręcznej. Uczeń Janusz Rzewuski reprezentował Polskę na I Młodzieżowych Mistrzostwach świata w Szwecji i został powołany do kadry Olimpijskiej na Igrzyska w Moskwie w 1980.
 71. wrzesień 1979
 72. Utworzenie zbiorczego zakładu pod nazwą ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH.
 73. 4 stycznia 1982
 74. Wznowienie zajęć szkolnych po trzytygodniowej przerwie spowodowanej wprowadzeniem stanu wojennego.
 75. luty 1982
 76. Ukazał się pierwszy numer "czasodruku" niezależnego i humorystycznego "Kij w mrowisko" wydawanego przez Szczep "Leśny" ZHP.
 77. 1 luty 1983
 78. Na stanowisko dyrektora zostaje powołany mgr Stefan Żuber, dotychczasowy zastępca dyrektora Kufreja odwołanego z funkcji na skutek cofnięcia rekomendacji PZPR.
 79. września 1983
 80. Harcerski Zespół "Pinia" przekształcił się w Szkolny Zespół Artystyczny "EUREKA".
 81. 28 czerwca 1984
 82. Prezydium Rady Narodowej Miasta Krakowa nadało Szkole Złotą Odznakę za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej.
 83. 1 września 1985
 84. W związku z przejściem poprzednika na emeryturę, na stanowisko dyrektora zostaje powołana mgr Mirosława Paul.
 85. 1987 - 1989
 86. Wymiana młodzieżowa ze szkołą zawodową w Schmöln (NRD).
 87. 1989
 88. Wyburzono budynek szkolny z 1903 roku.
 89. 2 września 1989
 90. Uroczyste otwarcie nowej hali Warsztatów szkolnych przy ul. 1 Maja 66 gdzie zlokalizowany został dział obróbki metalu. Działy mechaniki pojazdowej i mechanizacji rolnictwa ulokowane zostały w filii w rudniku oddalonej o 2,5 km od siedziby Warsztatów i Internatu oraz 1,5 km od Szkoły. Poszerzenie kształcenia w Liceum Zawodowym o zawód: pracownik administracyjno – biurowy. Powstała pierwsza w dziejach szkoły klasa żeńska. Zmiana specjalizacji w Technikum mechanicznym dla Pracujących na: budowa maszyn i urządzeń rolniczych.
 91. 14 października 1989
 92. Uroczyste otwarcie IZBY TRADYCJI rzemiosła i szkolnictwa zawodowego utworzonej staraniem Aleksandry Korpal (nauczyciel przedmiotów zawodowych) przy pomocy Józefa Lisowskiego i Jana Bochenka (nauczyciele zawodu).
 93. 1990
 94. Początek wymiany sportowej, piłka ręczna dziewcząt, z Danią. Udział w dorocznych międzynarodowych turniejach wielkanocnych HANDCOCK CUP Skive. Nasze uczennice występujące w barwach K.S. "Gościbia" Sułkowice, od 1991 roku przez 10 lat zawsze plasowały się na I lub II miejscu w swojej grupie wiekowej.
 95. 1 września 1990
 96. W wyniku starań NSZZ "Solidarność" na stanowisko dyrektora powraca na dwa lata mgr inż. Stanisław Kufrej.
 97. kwiecień / czerwiec 1991
 98. Wymiana młodzieżowa z ENSEMBLE SCOLAIRE JEAN XIII, MONTIGNY – les – METZ (Francja).
 99. 1991
 100. Awans drużyny "Gościbia" składającej się z uczennic i absolwentek, do II ligi kobiet w piłce ręcznej.
 101. 17 grudnia 1991
 102. Kurator Oświaty w Krakowie Aktem Nadania zmienił imię ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ im Ludowego Wojska Polskiego na ZASADNICZĄ SZKOŁĘ ZAWODOWĄ im WOJSKA POLSKIEGO.
 103. 1992
 104. Szczypiornistki wywalczyły Mistrzostwo Polski juniorek młodszych.
 105. kwiecień 1992
 106. Nagroda pieniężna II stopnia dla Szkoły na realizację projektu pt. "Szkoła moich marzeń" opracowanego przez 7 osobowy zespół uczennic z Liceum Zawodowego (pracownik administracyjno-biurowy) na Ogólnopolski Konkurs Moja Szkoła Szkołą Przedsiębiorczości.
 107. 1 września 1992
 108. Stanowisko dyrektora objęła mgr inż. Aleksandra Korpal - pierwszy dyrektor wyłoniony w drodze konkursu.
 109. październik 1992
 110. Za środki z nagrody w konkursie "Moja Szkoła Szkołą Przedsiębiorczości" zakupiono komputery i dzięki pomocy Rodziców uruchomiono pierwszą w szkole PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ.
 111. kwiecień 1993
 112. O rok starsze szczypiornistki wywalczyły Wicemistrzostwo Polski juniorek starszych.
 113. 1 września 1993
 114. Poszerzono możliwości kształcenia o LICEUM EKONOMICZNE w zawodzie technik ekonomista ze specjalnością rachunkowość i rynek rolny. Zmieniono nazwę zbiorczego zakładu na ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W SUŁKOWICACH.
 115. 14 października 1993
 116. Inż. Tadeusz Moskal - nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych - otrzymał "MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ".olny. Zmieniono nazwę zbiorczego zakładu na ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W SUŁKOWICACH.
 117. 14 maj 1994
 118. Minister Edukacji Narodowej nadał Radzie Rodziców Komitetu Rodzicielskiego odznakę honorową ZA ZASŁUGI DLA OŚWIATY.
 119. lipiec 1994
 120. Nasze uczennice wywalczyły II miejsce w Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej w Teramo (Włochy).
 121. 1 września 1994
 122. Otwarto POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE w zawodzie technik obsługi turystycznej.
 123. 14 października 1994
 124. Mgr Władysław Piątkowski - nauczyciel wychowania fizycznego i trener piłki ręcznej - otrzymał "MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ.
 125. 14 - 16 października 1994
 126. Uroczyste obchody 100-LECIA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W SUŁKOWICACH. I ZJAZD ABSOLWENTÓW wszystkich roczników i typów szkół. Narodziny tradycji obchodzenia śWIĘTA SZKOŁY w dniu 16 października każdego roku.
 127. maj / czerwiec 1995
  1. Odznaki WIEDZA,
  2. Medal NAJLEPSZY w ZAWODZIE,
  3. Puchary UCZEŃ ROKU.
 128. Opracowano i wdrożono system nagród dla uczniów. W związku z zakończeniem roku wręczono pierwsze:
 129. 17 lipca 1995
 130. Izba Tradycji uzyskała status MUZEUM SZKOLNEGO, a jej eksponaty wpisane zostały do rejestru muzealiów oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 131. 1 września 1995
 132. Utworzenie pierwszej klasy 5 - letniego TECHNIKUM MECHANICZNEGO dla młodzieży o specjalności obróbka skrawaniem.
 133. październik 1995
 134. Pierwsza wycieczka załogi i ich rodzin oraz uczniów i przyjaciół Szkoły z cyklu "Poznajemy stolice Europy"
 135. grudzień 1995
 136. Rejestracja STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ Zespołu Szkół Zawodowych w Sułkowicach.
 137. 4 czerwca 1996
 138. I miejsce w konkursie "Tradycje i współczesność samorządu Krakowa i województwa krakowskiego"
 139. czerwiec 1996
 140. I Plener Malarski pod patronatem Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły.
 141. 1 września 1996
 142. Rozpoczęło działalność LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCąCE W SUŁKOWICACH.
 143. 28 kwietnia 1997
 144. Nagroda III stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Moja Szkoła Szkołą Przedsiębiorczości za projekt pt. "RUBIKON" - Biuro Młodych Przedsiębiorców" opracowany przez 6 uczennic z Liceum Ekonomicznego.
 145. kwiecień 1997
 146. Marek Liszka pierwszym olimpijczykiem - finalista X Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
 147. czerwiec 1997
 148. I miejsce i indeksy dla 2 absolwentek Liceum Ekonomicznego za zwycięstwo w branży ekonomicznej Wojewódzkiego Konkursu Prac Dyplomowych DYPLOM ’97.
 149. 31 grudzień 1997
 150. Zakończenie wizytacji pracy Szkoły prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Krakowie - ocena szczególnie wyróżniająca.
 151. czerwiec 1998
 152. I miejsce i indeksy dla 2 absolwentek Liceum Ekonomicznego za zwycięstwo w branży ekonomicznej Wojewódzkiego Konkursu Prac Dyplomowych DYPLOM '98.
 153. 1998
 154. Brązowy medal Mistrzostw Polski juniorek młodszych w piłce ręcznej.
 155. 1998/1999
  1. Liceum Ogólnokształcącego,
  2. Liceum Zawodowego,
  3. Liceum Ekonomicznego.
 156. Pierwsze stypendia Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów
 157. 9 marca 1999
 158. Innaguracja działalności Galerii Internat.
 159. czerwiec 1999
 160. I miejsce w branży rolno-spożywczej Wojewódzkiego Konkursu Prac Dyplomowych DYPLOM ’99.
 161. 16 października 1999
 162. Obchody 105-lecia Szkoły i II Zjazd Absolwentów. Uroczyste otwarcie Pracowni techniczno - komputerowej dla warsztatów szkolnych.
 163. grudzień 1999
 164. Początek nowej tradycji szkolnej - "Wigilijne spotkanie Załogi".
 165. 2000
 166. Awans naszych szczypiornistek w barwach K.S. "Gościbia" do I ligi Kobiet, seria B.
 167. maj 2000
 168. Organizacja I edycji Powiatowego Konkursu Prac Dyplomowych DYPLOM 2000.
 169. maj / czerwiec 2000
 170. Pierwsze egzaminy dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym w Sułkowicach. Ustanowienie nagrody - pucharu "WYBITNY ABSOLWENT".
 171. 14 października 2000
 172. Mgr inż. Aleksandra Korpal - nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych , dyrektor Szkoły - otrzymała "MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ".
 173. grudzień 2000
 174. Szkoła została uznana za najmilszą w Wielkim Konkursie Milenijnym organizowanym przez Gazetę Myślenicką pt. "Moja Szkoła".
 175. czerwiec 2001
 176. III miejsce w Małopolskim Turnieju Ekologicznym.
 177. 14 października 2001
 178. Mgr Elżbieta Stopa - nauczyciel matematyki - otrzymała "MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ".
 179. grudzień 2001
 180. Uczeń Paweł Norek zwycięzcą XXI Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego Kadetów.
 181. 1 września 2002
  1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE,
  2. LICEUM PROFILOWANE,
  3. TECHNIKUM,
  4. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WOJSKA POLSKIEGO.
 182. Rozpoczęły działalność szkóły ponadgimnazjalne:
 183. październik 2002
 184. Początek działalności Szkolnego Kabaretu "Balonik z Zielonej".
 185. luty 2003
 186. Utworzono oddział Szkoły Policealnej w zawodzie TECHNIK ADMINISTRACJI.
 187. 26 kwietnia 2003
 188. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. śW. JANA KANTEGO. Uroczystość związane z nadaniem imienia, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, poświęcenie Szkoły i otwarcie nowoczesnej pracowni informatycznej.
 189. maj 2003
 190. Po raz pierwszy uczniowie liceum i technikum przystąpili do egzaminu dojrzałości połączonego z egzaminem wstępnym na Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.
 191. czerwiec 2003
 192. Opuścili Szkołę Policealną pierwsi absolwenci w zawodzie: TECHNIK INFORMATYK.
 193. 30 czerwiec 2003
 194. Zmiana ogólnej nazwy Szkoły na ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCąCYCH W SUŁKOWICACH
 195. 14 października 2003
 196. Samorząd Uczniowski Technikum ogłosił rozpoczęcie starań o pozyskanie patrona. Liceum, Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa przystąpiły do współzawodnictwa o tytuł "Szkoły z Klasą".
 197. luty 2004
 198. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie zatwierdziła utworzenie OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO w zawodzie KOWAL.
 199. 30 maj - 2 czerwca 2004
 200. Odbył się I SZKOLNY FESTIWAL NAUKI.
 201. czerwca 2004
 202. I i III miejsce w konkursie "Moje gospodarstwo ekologiczne jako element zrównoważonego rozwoju wsi" zorganizowanym dla uczniów szkół małopolskich przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.
 203. czerwca 2004
 204. Rozpoczęto przyjmowanie podań do UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. św. Jana Kantego dla Dorosłych.
 205. 1 października 2004
 206. Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane i Technikum otrzymują zaszczytny tytuł "Szkoła z Klasą". Otrzymują go szkoły utrzymujące wysoki poziom nauczania, zapewniające odpowiednie warunki do nauki i dbające o przyjemną atmosferę.
 207. 16 października 2004
 208. Jubileusz 110-lecia od założenia szkoły. Nadanie imienia Karola Wojtyły dla Technikum
 209. 2 kwietnia 2005
 210. Śmierć Jana Pawła II, patrona Technikum.
 211. 1 września 2005
 212. Naukę rozpoczynają uczniowie w nowej klasie Technikum z zawodzie technik informatyk.


 

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.

Joomla templates by Lonex.