Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach tworzą następujące szkoły:
- Technikum im. Karola Wojtyły
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Wojska Polskiego
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych


Technikum oferuje naukę w następujących zawodach:
Nowość od 2016r. - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
- Technik mechatronik
- Technik mechanik –CNC
- Technik żywienia i usług gastronomicznych
- Technik hotelarstwa


Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

Absolwenci kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej, montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej, kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej oraz wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki.

W CZASIE NAUKI:

- przygotujesz się do zdobycia dwóch kwalifikacji w zawodzie:
B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

- przygotujesz się do zdania egzaminu maturalnego
- odbędziesz 4-tygodniową praktykę zawodową w klasie trzeciej w zakładach produkcyjno-konstrukcyjnych w kraju lub za granicą (Niemcy, Portugalia, Anglia)

PO UKOŃCZENIU SZKOŁY:

Zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Tematyka specjalizacji może dotyczyć: energetyki wodnej, energetyki wiatrowej, energetyki geotermalnej, energetyki wodorowej. W zależności od specjalizacji absolwent tego kierunku może znaleźć pracę w elektrowni wiatrowej, wodnej, geoelektrowni lub elektrowni atomowej.
panorama-nowy


Technik mechatronik:

Absolwent po ukończeniu szkoły w tym zawodzie posiada wiedzę z dziedzin takich, jak mechanika, elektronika, informatyka, budowa maszyn, technika, optyka czy metrologia. Zajmuje się obsługą różnorodnej specjalistycznej aparatury, np. medycznej czy urządzeń automatyki samochodowej.

W CZASIE NAUKI:

- przygotujesz się do zdobycia trzech kwalifikacji w zawodzie:
E 3 - montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

E 18 - eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
E 19 - projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
- będziesz uczyć się w nowocześnie wyposażonych pracowniach: projektowania CAD i programowania obrabiarek numerycznych CAM, mechatroniki i metrologii warsztatowej, elektryki i elektroniki i innych
- rozwiniesz umiejętności systemowego myślenia, łączenia abstrakcji i konkretów, formułowania i rozwiązywania problemów
- przygotujesz się do zdania egzaminu maturalnego
- odbędziesz 4-tygodniową praktykę zawodową w klasie trzeciej w zakładach produkcyjno-konstrukcyjnych w kraju lub za granicą (Niemcy, Portugalia, Anglia)

PO UKOŃCZENIU SZKOŁY:

- pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcji, warsztatach naprawczych sprzętu AGD, firmach usługowych
- możesz prowadzić własną firmę produkcyjną lub usługowo-naprawczą
- możesz kontynuować naukę na studiach
panorama-mechatronik


Technik mechanik:
obrabiarki sterowane numerycznie

Absolwent po ukończeniu szkoły w tym zawodzie organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń. Uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń, wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urzadzeniach. Zajmuje się opracowywaniem dokumentacji technicznej.

W CZASIE NAUKI:

- przygotujesz się do zdobycia dwóch kwalifikacji w zawodzie:
M 19 - użytkowanie obrabiarek skrawających
M 44 - organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
- będziesz uczyć się w nowocześnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach: obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie, projektowania CAD i programowania obrabiarek numerycznych CAM,  metrologii warsztatowej
- będziesz uczyć się obsługiwać obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie
- przygotujesz się do zdania egzaminu maturalnego 
- odbędziesz 4-tygodniową praktykę zawodową w klasie trzeciej w zakładach produkcyjnych w kraju lub za granicą (Niemcy, Portugalia, Anglia)

PO UKOŃCZENIU SZKOŁY:

- pracę znajdziesz w przemyśle, w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i innych dziedzinach gospodarki
- możesz prowadzić własną firmę produkcyjną lub usługowo-naprawczą
- możesz kontynuować naukę na studiach
panorama-mechanik


Technik żywienia i usług gastronomicznych:

Absolwent po ukończeniu szkoły w tym zawodzie planuje produkcję i ustala asortyment potraw, dokonuje oceny jakości półproduktów i wyrobów gotowych, potraw i napojów pod kątem ich zgodności z przepisami kulinarnymi, nadzoruje przebieg procesów technologicznych zgodnie z normami, obowiązującymi recepturami i wymaganiami sanitarnymi, prowadzi dokumentację dotyczacą rozliczeń produkcji gastronomicznej i kalkulacje, obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne, organizuje i nadzoruje obsługe konsumentów, pracę magazynu oraz organizuje i nadzoruje proces produkcyjny, często prowadzi własną placówkę gastronomiczną.

W CZASIE NAUKI:

- przygotujesz się do zdobycia dwóch kwalifikacji w zawodzie:
T 6 - sporzadzanie potraw i napojów

T 15 - organizacja żywienia i usług gastronomicznych
- będziesz uczyć się w nowocześnie wyposażonych pracowniach: gastronomicznej i obsługi konsumenta
- przygotujesz się do zdania egzaminu maturalnego
- odbędziesz 4-tygodniową praktykę zawodową w klasie trzeciej w zakładach gastronomicznych w kraju lub za granicą (Włochy, Niemcy, Anglia)

PO UKOŃCZENIU SZKOŁY:

- znajdziesz zatrudnienie w placówkach prowadzących działalność gastronomiczną: hotele, bary, restauracje, kawiarnie, firmy cateringowe, pensjonaty
- możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych
- możesz kontynuować naukę na studiach
panorama-gastronom


Technik hotelarstwa:

Absolwent po ukończeniu szkoły w tym zawodzie planuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie; ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową; współpracuje z innymi instytucjami oferujacymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów; analizuje oferty konkurencji; obserwuje rynek hotelarski.

W CZASIE NAUKI:

- przygotujesz się do zdobycia dwóch kwalifikacji w zawodzie:
T 11 - planowanie i realizacja usług w recepcji
T 12 - obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
- będziesz uczyć się w nowocześnie wyposażonych pracowniach: hotelarskiej z jednostką mieszkalną i sali obsługi konsumenta
- przygotujesz się do zdania egzaminu maturalnego
- odbędziesz 4-tygodniową praktykę zawodową w klasie trzeciej w zakładach świadczących usługi hotelarskie w kraju lub za granicą (Włochy, Niemcy, Portugalia, Anglia)

PO UKOŃCZENIU SZKOŁY:

- pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcji, warsztatach naprawczych sprzętu AGD, firmach usługowych
- możesz prowadzić własną firmę produkcyjną lub usługowo-naprawczą
- możesz kontynuować naukę na studiach
panorama-hotelarz


 

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.

Joomla templates by Lonex.