Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach

Rok szkolny 2016/2017 - praktyka w Berlinie:DSC_1300Podsumowanie praktyki w Berlinie

W dniu 31 maja 2017r. odbyły się dwie konferencje upowszechniające rezultaty realizacji projektu „Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy”. Pierwsza z nich przeznaczona była dla uczniów naszej szkoły, na drugą zaś zaproszeni zostali Starosta Myślenicki, Burmistrz Gminy Sułkowice, pracodawcy współpracujący ze szkołą oraz przedstawiciele Samorządów Gospodarczych i Urzędu Pracy. W konferencji brali udział również uczestnicy powiatowego konkursu „ Moja Gmina…”. W czasie konferencji uczestnicy projektu prezentowali działania realizowane w jego trakcie, przedstawili prezentację oraz film z pobytu w Berlinie. Konferencja zakończyła się pokazem umiejętności, które uczestnicy nabyli w czasie praktyk - wszyscy uczestnicy konferencji mogli spróbować „currywurst mit kartofelsalat”, deseru „Berliner luft” oraz berlińskich ciasteczek. Zdjęcia w Galerii.
logo UE


DSC_1300Projekt „Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy”

W roku szkolnym 2016/2017 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, był beneficjentem projektu „Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy”, realizowanego w ramach unijnego PROGRAMU PO WER.
Wartość całego projektu to 254470,61 złotych.
Celami projektu były:
• zdobycie przez uczestników projektu doświadczenia zawodowego w międzynarodowym, a zarazem wielokulturowym środowisku,
• nabycie umiejętności , podnoszących konkurencyjność uczestników na krajowym i europejskim rynku pracy,
• poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej,
• doskonalenie, wysoko cenionej przez pracodawców umiejętności posługiwania się językiem obcym, (niemiecki, angielski)
• rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej i pracy zespołowej,
• rozwijanie u uczniów kreatywności i mobilności, pozwalających na swobodne poruszanie się na współczesnym rynku pracy,
• uświadomienie konieczności ustawicznego kształcenia,
• zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego szkoły oraz jej prestiżu w środowisku lokalnym,
• zastosowanie umiejętności, doświadczeń i spostrzeżeń wynikających z realizacji projektu na regionalnym rynku pracy,
• poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów kraju docelowego (Niemcy).
W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:
- rekrutacja uczestników
- przygotowanie pedagogiczno-kulturowo-językowe
- organizacja podróży i ubezpieczenia (OC, NNW, EKUZ)
- znalezienia miejsc praktyk zawodowych dla uczestników z uwzględnieniem ich kierunku kształcenia,
- organizacja zakwaterowania i wyżywienia oraz transportu lokalnego w Berlinie,
- wsparcie i profesjonalna pomoc przez cały okres trwania praktyk
- ewaluacja oraz upowszechnienie rezultatów projektu.
Wyłonieni na podstawie "Regulaminu rekrutacji" uczniowie przed wyjazdem skorzystali z obowiązkowego wsparcia językowego w postaci intensywnego treningu językowego. Obowiązkowy był również udział w przygotowaniu pedagogicznym, kulturowym i językowym w wymiarze około 50 godzin na osobę, realizowanym przez doświadczonych trenerów.
Partnerami projektu byli:
BERLINK ETN GmbH, Chausseestrasse 103, 10115 Berlin, Niemcy;
Hotel Eurostars Berlin GmbH Friedrichstraße 99, 10117 Berlin
Ristorante - Pizzeria Marco Polo Tree Oberfeldstraße 26, 12683 Berlin
Café Katulki Friedelstr. 40 12047 Berlin
Ristorante - Pizzeria Marco Polo Uno Dolgenseestraße 11A, 10319 Berlin
Acama Schöneberg Hotel + Hostel Grunewaldstr. 33, 10823 Berlin
Acama Kreuzberg Hotel + Hostel Tempelhofer Ufer 8-9, 10963 Berlin
Hotel Friedenau – Das Literaturhotel Berlin
Fregestraße 68, 12159 Berlin
Cewa 2001 Tischlerei GmbH Lahnstraße 11-23, 12055 Berlin
EMR Technologies GmbH Colditzstraße 33, 12099 Berlin,
CNC-Bearbeitung Schäler GmbH Boxberger Str. 29, 12681 Berlin.  
Szkoła zapewniła organizację zajęć, dojazd i powrót z Berlina, ubezpieczenie na czas podróży i stażu, BRLINK ETN GmbH przygotowała miejsca praktyk, zakwaterowanie i wyżywienie u rodzin goszczących, była również odpowiedzialna za monitorowanie uczniów w miejscu pracy. Wspólnie zostały przygotowane dokumenty ECVET i Europass Mobilność.
W trakcie trwania oraz po zakończeniu projektu prowadzona była ewaluacja projektu, oraz działania upowszechniające jego rezultaty. Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy mieli możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowym, wielokulturowym środowisku pracy, nabycia umiejętności zwiększających mobilność uczestników, udoskonalenia umiejętności posługiwania się językiem niemieckim i angielskim, komunikacji interpersonalnej i pracy zespołowej, poszerzenia wiedzy dotyczącej kultury i obyczajów kraju partnerskiego (Niemcy), uzyskania certyfikatów potwierdzających kwalifikacje (Europass Mobilność).
logo UE


feriePrzygotowanie do wyjazdu na praktykę
W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas trzecich technikum wezmą udział w Projekcie "Zagraniczna praktyka rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy". W pierwszym tygodniu ferii odbyły się kursy przygotowawcze. Uczestnicy zajęć tak o nich opowiadali: "Przez pierwszy tydzień ferii od godziny 8:00 uczęszczaliśmy na zajęcia z języka niemieckiego, angielskiego, historii Niemiec oraz psychologii. Uczyliśmy się kultury, zwyczajów, oraz języka. Każde zajęcia kończyły się dla nas testem, który - jak sądzimy - napisaliśmy bardzo dobrze." Projekt realizowany jest w ramach działania "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zdjęcia w Galerii.
logo UE


Rok szkolny 2015/2016 - praktyka w Berlinie:


ferieWręczenie dokumentów Europass Mobilność
W dniu 10 listopada 2016r. odbyło się wręczenie dokumentów Europass Mobilność uczestnikom projektu "Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy". Dokument Europass – Mobilność służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia, którą w naszym przypadku była praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie. W tym roku praktyki odbyły się w Berlinie, w terminie od 3 do 30 kwietnia 2016r. Projekt obejmował również przygotowanie się do wyjazdu, poprzez program szkoleń z: języka niemieckiego, angielskiego, historii, kultury i obyczajów Niemiec, psychologicznych aspektów pracy w obcym środowisku oraz savoir-vivre w pracy i na co dzień. W projekcie wzięło udział 25 uczniów technikum w zawodach: mechatronik, mechanik CNC i żywienia i usług gastronomicznych. Projekt realizowany był w ramach programu ERASMUS+. Zdjęcia w Galerii.
erasmus


feriePraktyka w Berlinie: zdjęcia z pierwszych dwu tygodni praktyki można już obejrzeć w Galerii.


erasmus


ferieZajęcia feryjne przygotowujące do wyjazdu Podczas ferii zimowych 25 uczniów technikum w zawodach: technik mechatronik, technik mechanik CNC i technik żywienia i usług gastronomicznych bierze udział w zajęciach językowych (niemiecki, angielski) oraz warsztatach: historia, kultura i obyczaje Niemiec, psychologiczne aspekty pracy w obcym środowisku oraz savoir-vivre w pracy i na co dzień. Zajęcia organizowane są w ramach projektu "Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy". Już 2 kwietnia wyjadą na miesięczną praktykę do Berlina.
erasmus


berlin 2445955b Zakończenie rekrutacji na praktyki zagraniczne w Berlinie

Zakończyła się rekrutacja do projektu "Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy". W tym roku praktyki odbędą się w Berlinie, w terminie od 3 do 30 kwietnia. Ale już od dziś młodzież zaczyna przygotowywać dokumenty, które zapewnią oczekiwane miejsca praktyk, zamieszkania. W ferie odbędzie się program szkoleń z: języka niemieckiego, angielskiego, historii, kultury i obyczajów Niemiec, psychologicznych aspektów pracy w obcym środowisku oraz savoir-vivre w pracy i na co dzień. W projekcie weźmie udział 25 uczniów technikum w zawodach: mechatronik, mechanik CNC i żywienia i usług gastronomicznych.
erasmusRok szkolny 2014/2015 - praktyka w Anglii:


Wyjazd

11138116 961895037176353 436383768401850304 n

logo UE


Projekt pt. "Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy".

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyjazd przygotowany dla 30 uczniów kształcących się w zawodach: technik mechatronik, technik hotelarz i technik żywienia i usług gastronomicznych.

W tym roku praktyka trwać będzie 4 tygodnie: 5.04 - 2.05.2015r. Uczniowie pracować będą w zakładach pracy w miejscowości Plymouth.

W dniach 16-19.02.2015r. uczniowie brali udział w zajęciach przygotowujących do wyjazdu: język angielski, historia i kultura Wielkiej Brytanii, psychologiczne aspekty pracy w obcym środowisku, savoir-vivre w pracy i w domu. Fotorelację z zajęć można obejrzeć w naszej Galerii zdjęć.


Dnia  27 maja 2015 roku w naszej szkole odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu pt. "Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy".
Na konferencję zaproszeni byli przedstawiciele władz Powiatu i Gminy, przedstawiciele pracodawców, z którymi szkoła współpracuje oraz uczniowie z okolicznych gimnazjów: z Sułkowic, Rudnika, Izdebnika oraz Bysiny, a także uczniowie szkół powiatowych z Myślenic i Lubnia.
W trakcie konferencji uczniowie przedstawili przebieg projektu, począwszy od rekrutacji, poprzez przygotowanie językowo-kulturowo-mentalne, wyjazd i pobyt przez cztery tygodnie w angielskim mieście Plymouth. W trakcie uczniowie częstowali zaproszonych gości własnoręcznie przygotowanymi przekąskami, których wykonania nauczyli się w Anglii. Burmistrz Piotr Pułka pogratulował uczniom umiejętności kulinarno-kelnerskich i językowych, ale również tego, że mogli poznać zakłady pracy inne niż dotychczas znali. Życzył, aby uczestnicy projektu dzięki temu, czego się nauczyli, mogli rozwijać własne firmy, tym samym przyczyniając się do rozwoju naszego regionu.
Projekt pt. "Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy" skierowany był do uczennic i uczniów trzecich klas technikum Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach w następujących zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik mechatronik. W projekcie wzięło udział 30 uczniów: 8 mechatroników, 4 hotelarzy oraz 16 gastronomów. Staż realizowany był w zagranicznych firmach, w ramach 4-tygodniowej praktyki zawodowej, wynikającej z programów nauczania w poszczególnych zawodach. Miejsce stażu to restauracje, hotele i zakłady przemysłowe w Wielkiej Brytanii w Plymouth. Partnerem pośredniczącym w organizacji praktyk jest Tellus Group w Plymouth.
Staż trwał od 5 kwietnia 2015r. do 2maja 2015r.
Cele projektu to:
• zdobycie przez uczestników doświadczenia zawodowego w międzynarodowym, wielokulturowym środowisku,
• nabycie umiejętności, podnoszących konkurencyjność uczestników na krajowym i europejskim rynku pracy,
• doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim,
• rozwijanie u uczniów kreatywności i mobilności, pozwalających na swobodne poruszanie się na współczesnym rynku pracy,
• rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej i pracy zespołowej,
• poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów Wielkiej Brytanii.
Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa to zawody ściśle ze sobą współdziałające, a ich treści programowe uzupełniają się. Uczniowie posiadają już podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu przedmiotów zawodowych, ugruntowane i zweryfikowane podczas zajęć praktycznych. Projekt umożliwił ponowną weryfikację oraz poszerzenie ich wiedzy i umiejętności w nowych warunkach.
Technik mechatronik to zawód o interdyscyplinarnym charakterze wiedzy związanej z mechatroniką. Realizacja stażu pozwoliła uczniom poszerzyć umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki, używaną w maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach, w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych, kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi.
Wyłonieni na podstawie "Regulaminu rekrutacji" uczniowie przed wyjazdem skorzystali z obowiązkowego wsparcia językowego w postaci uzyskania oceny umiejętności językowych i realizacji kursów językowych. Obowiązkowy był również udział w przygotowaniu pedagogicznym, kulturowym i językowym w wymiarze około 50 godzin na osobę, realizowanym przez doświadczonych trenerów. Partnerem wspomagającym w tych działaniach jest Instytut British Council w Krakowie.
Szkoła zapewniła organizację zajęć, dojazd i powrót na lotnisko w Polsce, ubezpieczenie na czas podróży i stażu.
Tellus Group przygotował miejsca praktyk oraz zakwaterowanie i wyżywienie u rodzin goszczących. Był również odpowiedzialna za monitorowanie uczniów w miejscu pracy oraz zaliczanie modułów (na podstawie odpowiedzi ustnych, ćwiczeń pisemnych i demonstracji czynności w miejscu pracy) potrzebnych do zdobycia kwalifikacji APT Award. Wspólnie są przygotowywane dokumenty Europass Mobilność.
W trakcie trwania oraz po zakończeniu projektu prowadzona jest ewaluacja projektu, oraz zorganizowane przez szkołę działania upowszechniające jego rezultaty.
Przewidywane rezultaty zakładają zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym, wielokulturowym środowisku pracy, nabycie umiejętności zwiększających mobilność uczestników, udoskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, komunikacji interpersonalnej i pracy zespołowej, poszerzenie wiedzy dotyczącej kultury i obyczajów kraju partnerskiego (Anglia), uzyskanie certyfikatów potwierdzających kwalifikacje (Europass Mobilność, APT Award). Wynikiem tego jest rozwój zawodowy, językowy i osobowościowy uczestników, podniesienie ich konkurencyjności na rynku pracy, zwiększenie ich mobilności, co spowoduje mniejsze bezrobocie wśród naszych absolwentów.
Doświadczenie z realizacji poprzednich projektów wskazuje, że efekty te oddziałują w sposób bezpośredni na naszych młodszych uczniów, zwiększając ich motywację do nauki przedmiotów zawodowych oraz języka obcego, zainteresowanie udziałem w zajęciach praktycznych. Powodują również zainteresowanie szkołą uczniów gimnazjów i ich rodziców oraz miejscowych pracodawców, wzrost prestiżu szkoły w środowisku lokalnym.

FILM PODSUMOWUJĄCY PRAKTYKĘ

logo UE


Rok szkolny 2013/2014 - praktyka w  Londynie:


Podsumowanie praktyk - 29 maja 2014r.

Prezentacja o praktyce

Dokumentacja fotograficzna

Film podsumowujący pobyt w Londynie

KL-NSS-logoUE-EFS-logo


Rok szkolny 2012/2013 - praktyka w  Cuveglio:


Dokumentacja fotograficzna         

Prezentacja o praktyce                

Prezentacja o czasie wolnym          


Rok szkolny 2011/2012 - wizyta przygotowawcza dotyczaca praktyk we Włoszech:

KL-NSS-logo UE-EFS-logo

Rok szkolny 2010/2011 - praktyka w Portugalii:


  1. O projekcie więcej...
  2. Uczestnicy stażu w Portugalii 2010/2011 więcej...
  3. Program LEONARDO więcej...
  4. Regulamin stażu zagranicznego więcej...
  5. Wywiad z opiekunem praktyk - mgr inż. Maciejem Betlejem więcej...
  6. Podsumowanie więcej...
  7. Prezentacja multimedialna więcej...
  8. Komentarz do prezentacji więcej...

 

 

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.

Joomla templates by Lonex.