Inny problem psychologiczny to problem osobowości przestępcy. Kto może popełnić przestępstwo? Jakie są szanse reedukacji przestępcy? Jedno z wyłaniających się pytań, to zależność między inteligencją a przestępczością. Chociaż często stwierdza się, że niższe ilorazy inteligencji wiążą się z przestępstwami gwałtownymi (zabójstwa, napady, przestępstwa seksualne), zaś wyższe ilorazy – z przestępstwami takimi, jak fałszerstwa, defraudacje – interpretacja jest tu bardzo trudna. Co się tyczy przestępstw gwałtownych, być może, bardziej inteligentni przestępcy nie zostają wykryci lub częściej otrzymują wyroki z zawieszeniem z kolei tylko bardziej inteligentni członkowie społeczeństwa są narażeni na pokusy sprzeniewierzenia. Badania nad przestępczością nieletnich wykazują, że niski poziom inteligencji nie może być zasadniczą przyczyną przestępczości, ponieważ zakres inteligencji przestępców jest szeroki i pokrywa się w znacznej mierze z rozkładem inteligencji w kontrolnej populacji młodzieży, która żadnych przestępstw nie popełniła. O innych czynnikach psychologicznych wpływających na przestępczość była mowa wcześniej w rozdziale 4.

Na koniec, istnieje wiele problemów psychologicznych związanych z prawem w szerszym- znaczeniu, nie mających nic wspólnego ze zbrodnią i karą, o których zwykle myślimy. Wiele problemów, z którymi mają do czynienia-prawnicy, ma aspekty psychologiczne, np. spory patentowe lub w związku ze znakami ochronnymi, rozwody, sprawy podatkowe, prawodawstwo społeczne. Uczeni pracujący w dziedzinie nauk społecznych są czasami powoływani jako eksperci dla ustalenia konsekwencji pewnych praktyk społecznych. Tak więc, w okresie debat nad zniesieniem segregacji rasowej poprzedzających decyzję Sądu Najwyższego psychologowie i inni specjaliści nauk społecznych przygotowali sprawozdanie, które zostało przyjęte przez Sąd Najwyższy w charakterze materiału dowodowego (Clark, 1953).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>