Teorie dynamiki osobowości zajmują się aktualnymi przejawami osobowości w jej interakcji z fizycznym i społecznym środowiskiem, a zwłaszcza konfliktami powstającymi na skutek sprzecznych tendencji w ramach osobowości lub tez na skutek konfliktów nawyków lub konfliktów ról

Psychoanalityczna teoria dynamiki osobowości wprowadza pojęcia id, ego i superego jako trwałych elementów osobowości, które wchodzą ze sobą w konflikty. Id jest irracjonalne i impulsywne, szuka natychmiastowego zaspokojenia, ego odkłada zaspokojenie na później, tak aby można je było osiągnąć w sposób liczący się z rzeczywistością i aprobowany społecznie: superego („sumienie”) wymaga przestrzegania kodeksu moralnego.

Teoria pola Lewina opisuje osobowość jako obszary oddzielone granicami: istnieją w niej różne systemy napięcia. Osobowość człowieka dorosłego jest silniej zróżnicowana niz osobowość niemowlęcia lub dziecka. Oznacza to, ze niektóre systemy są izolowane od innych, a energia nie może przepływać swobodnie z jednego obszaru do drugiego. Często pod wpływem stressu granice mogą zostać osłabione, energia przepływa swobodniej, napięcia wyrównują się, co powoduje zacieranie się nabytych zróżnicowań.

Żadnej z obecnie istniejących teorii dynamiki osobowości nie udało się opracować metody, pozwalającej charakteryzować różne rodzaje osobowości według jakiegoś wspólnego schematu, chociaż niewątpliwie możliwość taka istnieje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>