Monthly Archives Grudzień 2015

Frustracja ma zarówno bezpośrednie, jak i bardziej odległe następstwa. Jednostka powstrzymana w swym dążeniu do celu może reagować natychmiast lub też mogą się w niej wytwarzać pewne postawy niepewności do podejmowanego ryzyka, które mają bardziej trwale konsekwencje. Najpierw rozpatrzymy niektóre bezpośrednie konsekwencje frustracji. Te konsekwencje równie dobrze można by nazwać symptomami lub oznakami frustracji.

dalej

Chciałbyś zapamiętać numer telefonu, aby nie zaglądać do notesu? Może to być równie łatwe, jak pamiętanie o własnej rocznicy lub urodzinach babci. Handlowcy wiedzą od dawna, że łatwe do zapamiętania numery telefonów, takie jak 1-800-VACUUMS, pomagają w interesach. Jednak nie tylko oni mogą odnosić korzyści z tego prostego sposobu.

dalej

Kontekst społeczny zawsze wywiera wpływ na zachowanie jednostki. Jest to prawdą zarówno w odniesieniu do człowieka, jak i do niższych zwierząt, lecz człowiek jest istotą najbardziej społeczną. Rodzi się zależny od innych ludzkich istot, a przeważającą część swego życia spędza w otoczeniu ludzi i wc współdziałaniu z nimi. Są oni dla niego zarówno bodźcami, jak i przedmiotami jego oddziaływań, a z kolei ich reakcje w stosunku do niego determinują wiele jego czynności i uczuć.

dalej

Jeżeli przedzierasz się przez stosy papieru lub ślęczysz przed monitorem komputera, musisz mieć czas na robienie przerw. Nauczenie się lub przypomnienie sobie czegoś jest niemożliwe bez odpowiedniej koncentracji. Kiedy pracujesz nad projektem, rób 5-minutową przerwę mniej więcej co 30 minut. Co ciekawe, zapamiętasz więcej, niż gdybyś próbował przyswoić sobie wszystkie te informacje w czasie maratońskiej sesji, mówi doktor medycyny Arnold B. Scheibel.

dalej

Jeżeli kontrolujesz poziom cholesterolu, zmniejszasz ryzyko udaru mózgu i umożliwiasz swobodny do niego przepływ krwi. Wysoki poziom cholesterolu może spowodować zwężenie tętnicy szyjnej, dużego naczynia doprowadzającego krew do mózgu, twierdzi doktor Lynn Smaha. Według American Heart Association poziom cholesterolu całkowitego powinien wynosić mniej niż 200 miligramów na decylitr (mg/dl). Jeżeli badania wykażą wyższy poziom, zwłaszcza dużą ilość LDL, „złego” cholesterolu (powyżej 130 miligramów na decylitr), powinieneś natychmiast podjąć działania w celu jego obniżenia.

dalej

Każde rutynowe działanie może wpływać otępia- jąco. W celu zachowania świeżości umysłu konieczne jest wprowadzanie niewielkich zmian. Aby wprowadzić zmiany potrzebne dla twojego umysłu, nie musisz co roku zmieniać pracy ani przeprowadzać się na drugi koniec kraju. Kilka drobnych zmian w ciągu dnia dostarczy stymulacji niezbędnej do rozjaśnienia tego światełka w twojej głowie.

dalej

Twój umysł, tak jak komputer, ma systemy „backup” ułatwiające przywoływanie określonych wspomnień. Wspomnienia utrwalają się, jeśli zachowuje się je w więcej niż jednym miejscu w mózgu. Należy więc wytworzyć możliwie jak najwięcej skojarzeń – widoki, dźwięki, zapachy – aby przypomnieć sobie szczególny pomysł lub wyobrażenie, mówi doktor medycyny Arnold B. Scheibel.

dalej

Bezpośrednie reakcje na frustrację (podniecenie, destruktywnosć, apatia, fantazjowanie, stereotypia, regresja) stanowią przykład ogólnych technik, którymi posługują się małe dzieci w celu rozwiązywania swych problemów. Te sposoby mogą się stać nawykowe, tak że nawet w wieku żłobkowym nie wszystkie dzieci reagują podobnie. U dorosłych te nawykowe sposoby radzenia sobie z powtarzającymi się lub długotrwałymi konfliktami i frustracjami są wysoce indywidualne i złożone, lecz kilka sposobów przystosowania się występuje tak często, że sklasyfikowano je i dano im nazwy. Noszą one nazwę mechanizmów obronnych2, ponieważ chronią one poczucie własnej godności oraz bronią człowieka przed nadmiernym lękiem, gdy ciągle napotyka frustracje.

dalej