Czy nie byłoby wspaniale spowolnić naturalny proces starzenia się mózgu i zachować tak dobrą pamięć jak dotychczas? Prawdopodobnie jest to możliwe. Badania sugerują, że składnik odżywczy acetylo-l-kamityna (ALC) chroni błony komórkowe i zwiększa wytwarzanie energii w starzejących się komórkach mózgu. „Substancja ta rzeczywiście w niezwykły sposób wpływa na mózg”, twierdzi doktor Julian Whitaker.

W badaniach z udziałem osób z chorobą Alzheimera pacjenci otrzymujący ALC przez rok wykazywali mniejszy stopień pogorszenia pamięci i inteligencji niż pacjenci otrzymujący placebo. Badania na zdrowych ludziach sugerują, że stosowanie ALC może poprawić koncentrację uwagi, pamięć i koordynację, mówi doktor Whitaker.

Proponuje on 500 miligramów dziennie ALC, w dwóch lub trzech dawkach podzielonych. Jeżeli nie zauważysz poprawy w ciągu 2-3 tygodni, zwiększaj dawkę co drugi tydzień, aż osiągniesz 1500 miligramów dziennie. Ponieważ długotrwałe działanie tego związku nie jest znane, najlepiej zażywać ALC pod kontrolą lekarza. Ważna rada: kupując ALC, nie pomyl go z pokrewną substancją L-kamityną, której oddziaływanie na mózg nie zostało ustalone.

Mając do wyboru wiele witamin i minerałów wspomagających pamięć, łatwo zapomnieć o starym środku – ginkgo biloba. Badania wykazały, że ginkgo biloba miało niewielki, choć istotny wpływ na pamięć u pacjentów z chorobą Alzheimera. Badacze sądzą, że ginkgo może zwiększać przepływ krwi, rozszerzając naczynia krwionośne lub hamując płytki krwi. Zawiera ono także antyoksydanty zapobiegające tworzeniu wolnych rodników (niestabilnych cząsteczek szkodliwie działających na mózg), mówi doktor Barry Oken.

Niestety, naukowcy nie wiedzą, do jakiego stopnia ginkgo biloba może pomóc zdrowym ludziom, lecz pełne 7-letnie badania trwają na University of Pittsburgh. Jeżeli chcesz stosować ginkgo, doktor Oken zaleca przyjmowanie od 120 do 240 miligramów dziennie.

Koniecznie przeczytaj etykietę na opakowaniu. Powinieneś wybrać standaryzowany ekstrakt zawierający 24% flawoglikozydu i 6% laktonów terpenowych. Jeszcze jed- no ostrzeżenie: nie stosuj ginkgo biloba bez konsultacji z lekarzem pierwszego kontaktu, zaznajomionym z terapią ziołową, ponieważ ginkgo może wchodzić w interakcje z pewnymi lekami, które bierzesz, zwłaszcza z lekami prze- ciwzakrzepowymi, inhibitorami MAO i niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NSAIDs). Doktor medycyny Barry Oken jest profesorem nadzwyczajnym neurologii w Oregon Health Sciences University School of Medicine w Portland.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>