Czytanie jest wypróbowaną metodą stymulacji umysłu, która pomaga zachować dobrą pamięć. Czytanie jest jedną z najlepszych metod poprawiania różnorodnych funkcji mózgu. „Zwiększa liczbę aktywnych komórek w mózgu”, mówi doktor Charles A. Weaver III, „a im bardziej aktywne są komórki, tym więcej jest połączeń między neuronami, aktywnymi komórkami układu nerwowego”. Podczas czytania wykorzystujesz obszary mózgu nie używane przy innych czynnościach. Musisz połączyć słowa w zdania i ustępy oraz umieścić to wszystko w kontekście.

Zdaniem doktora Weavera każdy rodzaj czytania jest pomocny. Nawet czytanie łatwych utworów stanowi ćwiczenie dla umysłu i usprawnia procesy zapamiętywania. Czytaj poranne nagłówki w swojej ulubionej gazecie. Wieczorem przeczytaj uważnie kilka rozdziałów dobrej powieści, biografii lub nawet książki z dowcipami, sugeruje doktor Weaver.

Czy chcesz zachować w pamięci więcej z tego, co przeczytałeś? Rób przerwę co 20 lub 30 minut i zadawaj sobie pytania na temat przeczytanego tekstu. Im więcej pamiętasz, tym więcej zachowasz w pamięci długotrwałej.

Doktor nauk humanistycznych Charles Weaver III jest profesorem nadzwyczajnym psychologii i nauki o układzie nerwowym w Baylor University w Waco, w stanie Teksas. Pisanie pomaga uporządkować myśli i usprawnia pamięć. Pisanie, podobnie jak czytanie, jest skomplikowaną czynnością intelektualną. Musisz myśleć o tym, co chcesz powiedzieć, wybrać właściwe słowa do przekazania informacji i połączyć je w zdania i ustępy. W zależności od tematu możesz również ćwiczyć swoją twórczą pomysłowość.

Jeżeli nawet nie uważasz siebie za mistrza pióra, spróbuj pisać co najmniej jeden list tygodniowo, sugeruje doktor Alan S. Brown. Może to być okazja do dzielenia się wspomnieniami, odnowienia przyjaźni, skontaktowania się z członkami rodziny, a nawet stworzenia czegoś w rodzaju kroniki wysyłanej do wielu osób. Jeżeli nie zgadzasz się z treścią artykułu w gazecie, napisz artykuł polemiczny.

Jeżeli masz komputer z dostępem do Internetu, możesz napisać setki listów elektronicznych. Wielu ludzi twierdzi, że e-maile ożywiają kontakty ze znajomymi, z którymi nie korespondowali od lat. Każdy napisany e-mail to nowy bodziec dla umysłu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>