W jaki sposób oddziaływa się na ludzi, aby zmienili swoje postawy, opinie i przekonania? Zmiany te zachodzą częściowo dzięki zwykłym procesom związanym z uczeniem się, dzięki nagrodom i karom, które jednostka otrzymuje od swej kultury. W dążeniu do oddziaływania na wielką liczbę ludzi przede wszystkim wykorzystuje się kanały przekazywania informacji: za pośrednictwem słowa mówionego w radio, za pośrednictwem słowa drukowanego w dziennikach, książkach i czasopismach, za pomocą filmów i telewizji (środki audio-wizualne) oraz osobistego kontaktu z publicznością. Obecnie przejdziemy do rozpatrzenia efektywności niektórych z tych sposobów oddziaływania na ludzi.

Masowe środki przekazywania. Masowymi środkami przekazywania (the mass media oj communication) nazywamy także środki, dzięki którym wiadomości docierają do milionów ludzi: dzienniki i czasopisma, filmy, radio, telewizja. W wielu badaniach zajmowano się zagadnieniem, do ilu i do jakich odbiorców docierają oraz jaki wpływ wywierają na tych odbiorców. Możemy tu podać tylko kilka wybranych przykładów.

Chociaż dziennik nie odgrywa dziś tak doniosłej roli, jak niegdyś, ponieważ istnieją inne źródła aktualnych wiadomości, dzięki wielu' swoim cechom (prócz tej, że podaje nowiny), stanowi on ważny element codziennego życia bardzo wielu ludzi. Siedemnastodniowy strajk dzienników w Nowym Jorku dostarczył okazji do zbadania, co znaczy dla ludzi „brak gazety” (Berelson, 1954). Ludzie pozbawieni gazet odnosili wrażenie, że są gorzej” poinformowani o tym, co dzieje się na świecie, a ponadto stwierdzali, że sama czynność czytania sprawia im przyjemność, przy czym \y niektórych przypadkach treść tego, co czytają, nie” ma większego znaczenia Gazeta była źródłem poczucia bezpieczeństwa, zapewniając pośredni kontakt społeczny z ważnymi osobistościami: stwarzając nastrój intymności i dostarczając ,,rytualistycznych” wartości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>