We wszystkich mechanizmach obronnych występuje oszukiwanie siebie samego (se!/-deception). które może przybierać dwie główne formy – odrzucania (denial) i ukrywania (disguise).

Najważniejszym dowodem odrzucania impulsów, wspomnień lub czynów, które mogłyby wywołać w nas lęk lub które mogłyby nas poniżyć, jest amnezja, polegająca na czasowej utracie wspomnień. Jak wspominaliśmy poprzednio (s. 443) i jak zobaczymy dalej (s. 763) fakt że takie wspomnienia mogą powrócić bez ponownego uczenia się. przemawia za interpretacją, że nie są one „utracone”, lec2 jedynie odsunięte przez mechanizmy wyparcia. To, że traci się na ogól wspomnienia osobiste, podczas gdy nieosobiste wspomnienia i nawyki zostają zachowane, świadczy za interpretacją, według której wyparcie w amnezji często jest motywowane przez jakąś formę lęku lub winy.

Ukrywanie jest drugą formą samooszukiwania się. Gdy przedstawiamy w fałszywym świetle przyczyny swego postępowania, jak w przypadku racjonalizacji, lub niewłaściwie oceniamy swoje cechy, jak w projekcji, ukrywamy prawdziwe nasze motywy Z innymi sposobami ukrywania spotkamy się w mechanizmach, zwanych „reakcją upozorowaną” (reaction-jormation) i „substytucją” (substitutiora – „zastępowanie”).

Przy omawianiu poszczególnych mechanizmów obronnych trzeba pamiętać o trzech rzeczach: (1) Wszystkie te mechanizmy można znaleźć w odmiennym zachowaniu normalnych ludzi. Używane w sposób umiarkowany zwiększają zadowolenie z życia, są zatem użytecznym sposobem przystosowania się. Tylko wtedy, gdy mechanizmy te stają się dominującymi sposobami rozwiązywania problemów, wskazują na złe przystosowanie osobowości. (2) Klasyfikacja na odrębne mechanizmy jest arbitralna i granice między nimi nie są wyraźnie zaznaczone. Często reakcja jednostki na określone frustrujące wydarzenie może wykazywać cechy dwóch lub trzech różnych mechanizmów (3) Określenie zachowania (np. jako przemieszczonej agresji, racjonalizacji lub substytucji) może dostarczyć użytecznej opisowej informacji, lecz nie jest nigdy wyjaśnieniem danej formy zachowania. Pełne wyjaśnienie wymaga zrozumienia potrzeb, które każą danej osobie polegać na tych mechanizmach przy próbach rozwiązywania swych problemów,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>