Jeśli chodzi o ogólną orientację w problemach psychologii społecznej, praca zbiorowa pod redakcją Maccoby’ego, Newcomba i Hartleya, Readings in social psychology (3rd Ed., 1958) zawiera dobrze zestawiony wybór prac badawczych. Dobrym źródłem, jeśli idzie o zapoznanie się z poszczególnymi tematami, jest Lin- dzeya (Ed.) Handbook of social psychology (2 vols. 1954).

Najlepszym przeglądem prac dotyczących postrzegania innych osób jest książka, której redaktorami byli Tagiuri i Petrullo Person perception and interpersonal behavior (1958). Zachowanie międzyosobnicze omówiono obszerniej w książce Cartwrighta i Zandera (Eds.) Croup dynamics (2 Ed., 1960). Reakcje na nacisk ze strony grupy omawia Berg i Bass w pracy Conformity and deviation (1961). O uprzedzeniach pisze Allport w książce The nature of prejudice (1954).

Z różnymi systematycznymi ujęciami zmierzającymi do zrozumienia postaw i ich zmian można zapoznać się z pracy Rosenberga. Hovlanda, McGuire’a, Abel- sona i Brehma Attitude organization and change (1960).

Literatura dotycząca badań opinii publicznej jest bardzo obszerna. Metodami prowadzenia badań zajmuje się m. in. Hyman, w książce Survey design and analysis (1955). Rezultaty badań oraz ipne zagadnienia związane z opinią publiczną można znaleźć w pracy pod red Katza, Cartwrighta, Eldersvelda i Lee Public opinion and propaganda (1954). Badania wyborcze omawia praca zbiorowa pod red Burdicka i Brodbecka American voting behavior (1959) z problematyką tą wiąże się także dokładne studium postaw i innych cech decydujących o sposobie głosowania w wyborach prezydenckich w 1956 r., The American voter, Campbella i innych (1960) Zobacz także Schramma (Ed ) The process and effects of mass communication (1954).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>