W przeszłości było już wiele prób zastosowania matematyki w biologii i naukach społecznych, lecz także i tu ostatnie osiągnięcia sprawiły, że teraźniejszość różni się bardzo od przeszłości. Psychologowie, wzorując się na modelach stosowanych przez ekonomistów (teoria gier), specjalistów nauk politycznych (teoria decyzji) oraz teoretyków łączności i cybernetyków (teoria informacji) poczynili duże postępy w konstruowaniu swych własnych modeli matematycznych, przy czym najbardziej zaawansowane są prace nad probabilistycznymi modelami procesu uczenia się. Szybka elektronowa maszyna licząca stanowi narzędzie, które jest uzupełnieniem modelu matematycznego, aczkolwiek model matematyczny i maszyna licząca są zasadniczo tym samym, ponieważ program, który dostarcza się maszynie, również stanowi pewien rodzaj modelu matematycznego. Najciekawszym kierunkiem rozwoju modeli elektronowych jest naśladowanie procesów poznawczych, tj. rozwiązywania problemów i myślenia twórczego. Maszyny liczące są czymś więcej niż skomplikowanymi zabawkami dokładne badania nad ludzkim myśleniem i uczeniem się pomagają w projektowaniu tych maszyn, lecz gdy maszyna zostanie zbudowana i stwierdzimy, co potrafi, a czego nie potrafi zrobić, wówczas przez korygowanie instrukcji dawanych maszynie możemy osiągnąć lepsze zrozumienie tego, co dokonuje się w człowieku. Nikt jeszcze nie może dokładnie powiedzieć, dokąd nas zaprowadzi cała ta dziedzina działalności, lecz młody psycholog, którego interesuje, co dzieje się na tym polu, nie będzie mógł pojąć większości tych spraw, jeśli nie potrafi korzystać z literatury posługującej się nomenklaturą teorii prawdopodobieństwa i nowoczesnych gałęzi matematyki zwanych teorią zbiorów i algebrą macierzy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>