Inne rozróżnienie, raczej natury praktycznej, można przeprowadzić pomiędzy mierzeniem postaw a mierzeniem opinii: w pomiarach postaw zwykle interesujemy się przede wszystkim jednostką (w jakim punkcie skali przychylnych lub nieprzychylnych postaw można ją umieścić, podczas gdy w pomiarach opinii zwykle zajmujemy się podgrupami (np tą częścią populacji, która najprawdopodobniej będzie głosowała w sprawie obowiązku szkolnego). Różnice te pozostają w pewnym związku z definicjami Hovlanda, Janisa i Kelleya, albowiem badania nad opinią, częściej niż badania nad postawami, dotyczą przewidywanego działania. Rozróżnienie to jest dość interesujące, ponieważ badacze skłonni są interesować się prywatną postawą, lecz pub 1 i c z n ą opinią.

Badania opinii publicznej po raz pierwszy wzbudziły ogólnonarodowe zainteresowanie w wyborach prezydenckich w 1936 r Posługując się uznawaną wówczas techniką ,.glosowania próbnego”, czasopismo „Literary Digest” przepowiedziało błędnie zwycięstwo Landona nad Rooseveltem, podczas gdy lepiej opracowane badania ankietowe (polis), spośród których najbardziej znane są badania instytutu Gallupa, przepowiedziały ponowny wybór Roosevelta. Dzięki temu sukcesowi badania ankietowe opinii publicznej zyskały sobie dużą popularność.

Badania opinii publicznej. Badań opinii publicznej nie należy utożsamiać jedynie z ankietami przedwyborczymi, ponieważ wiele badań ma inne cele niż przepowiadanie wyników wyborów. Jest jednakże faktem, że ankiety w dziennikach i czasopismach wyrosły z ankiet przedwyborczych, tak że początkowo „sondaże” opinii publicznej wzorowały się głównie na sondażach przedwyborczych Proszone ludzi o stwierdzenie, jakie w danej kwestii ząjmują stanowisko – za czy przeciw, następnie obliczano procentowy rozkład odpowiedzi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>