Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić w celu polepszenia pamięci, jest upewnienie się, że informacja najpierw dociera do twojego umysłu. Według doktora Michaela L. Epsteina informacja musi pokonać trzy przeszkody, zanim zostanie zapisana w pamięci. Pierwszą przeszkodą są narządy zmysłów. Musisz widzieć, słyszeć, dotykać, wąchać lub w inny sposób doświadczyć informacji, którą chcesz zapamiętać. Następnie informacja musi przedostać się do strefy pamięci krótkotrwałej, gdzie jest przetwarzana, i albo jest odrzucana, albo musi przedostać się przez trzecią przeszkodę do strefy pamięci długotrwałej.

Aby pokonać pierwszą przeszkodę, musisz zaangażować się w przeżywane doświadczenie, mając świadomość tego, co odbierają twoje narządy zmysłów. Pomyśl o tych wszystkich przypadkach, kiedy miałeś trudności z przypomnieniem sobie instrukcji lub imion, ponieważ nie skupiałeś na nich uwagi, gdy je słyszałeś po raz pierwszy. Zamiast tego być może myślałeś, kiedy odebrać pranie. „Często tak zastanawiamy się, co powiedzieć lub zrobić w następnej kolejności, że wydarzenia dziejące się w danym momencie nie są rejestrowane przez naszą pamięć krótkotrwałą”, mówi doktor Epstein.

Nigdy nie wiadomo, czy dana rozmowa lub doświadczenie nie będą istotne w późniejszym terminie, twoim zwyczajem więc powinno być skupianie uwagi i zainteresowanie tym, co dzieje się w danym momencie. W tym celu musisz w pełni pozwolić sobie na doświadczanie odbieranych z otoczenia dźwięków, zapachów, widoków i wrażeń dotykowych. Skupiając się na wrażeniach zmysłowych, umożliwisz ważnej informacji pokonanie pierwszej przeszkody. A im bardziej się zaangażujesz, tym rzadziej będziesz roztargniony, żeby nie powiedzieć – znudzony, nawet w trakcie następnego spotkania w sprawie budżetu. Doktor nauk humanistycznych Michael L. Epstein jest profesorem psychologii Rider University w Lawrenceville, w stanie New Jersey: specjalizuje się w badaniach nad pamięcią.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>