Test zainteresowań zawodowych należy do narzędzi, które w poradnictwie zawodowym na poziomie kolegium okazały się najbardziej przydatne. Dwa najszerzej stosowane testy to Test Zainteresowań Zawodowych Stronga (Strong Vocational Interest Test) oraz Kwestionariusz Zainteresowań Kudera 3 (Kuder Preference Record-Vocational). Ponieważ pierwszy z tych testów poddano najbardziej starannej walidacji, w poniższym omówieniu uwzględniliśmy przede wszystkim rezultaty uzyskane za jego pomocą.

Test Zainteresowań Zawodowych Stronga składa się z 400 pytań, na większość z nich odpowiada się, zaznaczając kółkiem, jedną z trzech znajdujących się obok liter: L, O oraz N L znaczy lubię (like), O – obojętne (indifferent), N – nie lubię (dislike). Pytania testu w formularzach przeznaczonych dla mężczyzn obejmują: 100 zawodów, 36 przedmiotów szkolnych, 49 rozrywek i ulubionych czynności (hobbies), 48 rozmaitych czynności, 47 właściwości ludzkich, 40 czynności, które należy ułożyć w cztery grupy po dziesięć według stopnia upodobania, 40 par pytań – z każdej paiy trzeba dokonać wyboru, oraz 40 pozycji badających samoocenę zdolności i cech osobistych badanego.

Testem tym zbadano wielkie grupy mężczyzn i kobiet pracujących w typowych zawodach. Gdy obecnie badamy kogoś tym testem, uzyskane przez niego wyniki oceniamy w zależności od podobieństwa jego odpowiedzi do odpowiedzi ludzi pracujących dobrze i wydajnie w danym zawodzie. Jeśli więc odpowiada on w sposób typowy dla agentów ubezpieczeń na życie, otrzymuje wysoki wskaźnik zaintereso-

Kwestionariusz Zainteresowań Kudera i jego Kwestionariusz Upodobań zostały zaadaptowane przez pracownię Psychometryczną PAN fprzyp. red. poi.). wań ubezpieczeniami na życie, jeśli odpowiada w sposób typowy dla inżynierów, otrzymuje wysoki wskaźnik zainteresowań inżynierskich. Istnieją odrębne klucze do obliczania wyników dla wielkiej liczby zawodów. Badany otrzymuje odrębny wskaźnik dla każdego zawodu, według którego oblicza się wyniki testu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>