Monthly Archives Wrzesień 2017

Zdrowy sen nocny jest istotną przerwą w aktywności mózgu – i potrzebujesz tej przerwy w celu zachowania dobrej pamięci.

Proces zachowywania informacji trwa, gdy mózg jest w stanie głębokiego snu nazywanego Fazą Szybkich Ruchów Gałek Ocznych (REM). Podczas gdy twoje gałki oczne poruszają się szybko pod bezpiecznie zamkniętymi powiekami, w mózgu zachodzą intensywne procesy przetwarzania informacji. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu te procesy zostaną przerwane, informacja, która była przetwarzana w mózgu w tym momencie, zostanie nieodwracalnie stracona, mówi doktor Charles A. Weaver III.

dalej