Monthly Archives Wrzesień 2017

Odwiedź najbliższe muzeum sztuki w celu doświadczenia stymulujących umysł przeżyć. „Badania naukowe sugerują, że kontakt ze sztuką opóźnia występujące z wiekiem pogorszenie funkcji poznawczych, dlatego że zachwyt nad sztuką angażuje wiele innych procesów myślowych”, mówi doktor Joshua Landau.

dalej

Pod wieloma względami mózg przypomina labirynt, w którym próbują się poruszać naukowcy. Badacze wiedzą bardzo dużo o mechanizmie zapamiętywania: należy też dowiedzieć się nieco o istocie mózgu.

dalej

Osoby uzdolnione mogą zdobyć wyższą pozycję dzięki studiom na wyższej uczelni. W Ameryce istnieje istotna korelacja między wykształceniem a osiągnięciami zawodowymi według danych spisu powszechnego (U.S. Census, 1958) osoby, które ukończyły 4 lub więcej lat kolegium, uzyskały w r. 1956 przeciętny2 dochód 6 980 dolarów, podczas gdy absolwenci czterech klas szkoły średniej uzyskali przeciętnie 887 dolarów. Roczny dochód tych, którzy ukończyli osiem klas szkoły podstawowej, sięgał 4 035 dolarów. Trudno jest tu oddzielić przyczynę od skutku osoby lepiej się zapowiadające skłonne są kontynuować swą edukację, w każdym razie ci, którzy mają możliwość kształcenia się dalej, osiągają dochody wyraźnie wyższe. Czy dzieje się tak dlatego, że ci, którzy kontynuują naukę, pochodzą ze środowisk zamożniejszych, umożliwiających im lepszy start? Ogólnie mówiąc, tak, lecz dziś interesujące są badania porównujące kariery studentów, którzy w czasie nauki w kolegium sami zarabiali na swe utrzymanie, i tych, którzy byli utrzymywani przez rodziców, lub też korzystali z innych zasiłków. Można tu przyjąć taki tok rozumowania: gdyby środowisko rodzinne decydowało o większych możliwościach, wówczas ci studenci, którzy utrzymywali się sami, powinni osiągnąć gorsze wyniki niż ci, których start był pod każdym względem łatwiejszy. Tabl. 21-3 przedstawia niektóre rezultaty badań przeprowadzonych w 1947 r. chociaż dochody byłyby wyższe, gdyby podobne badania przeprowadzić obecnie, nie ma powodów, by oczekiwać, że względny układ pozycji uległby zmianie. Tablica ta wykazuje, że po przekroczeniu 40 roku życia osoby, które były na czyimś utrzymaniu w czasie studiów, zarabiały nie wiele lepiej niż te, które podczas studiów utrzymywały się samodzielnie, przy czym różnica jest większa w przypadku właścicieli własnych przedsiębiorstw niż w przypadku pracowników różnych zawodów. Gdybyśmy odważyli się wyciągnąć ogólny wniosek na podstawie tych danych, moglibyśmy powiedzieć, że praca zawodowa daje nieco bardziej wyrównane szanse, zależne w większym stopniu od osobistych zalet, niż kariera przedsię- biorcy. Popularna dawniej teoria, że byznes nagradza energię i ambicję bez względu na niski poziom startu, jest – jak się zdaje – obecnie mniej aktualna.

dalej

Przez pewien czas, zwłaszcza w latach trzydziestych naszego wieku, psychologia deklarowała pewien rodzaj niezawisłości od fizjologii podobnie jak poprzednio od filozofii. Było to rezultatem odkrycia, że liczne poprzednio uznawane poglądy na czynności mózgu były w rzeczywistości fałszywe, że funkcje psychiczne są zlokalizowane w mózgu w o wiele mniejszym stopniu, niż myślano przedtem, i że właściwie nic nie wiemy o działaniu mózgu w związku z wyższymi procesami psychicznymi. Argumentowano, że nie ma znaczenia, czy przyjmie się, że mózg dziaia podobnie jak centrala telefoniczna, czy też że stanowi skomplikowane pole sił w każdym przypadku nawyki będą przyswajane tak, jak to się dzieje obecnie, progi zmysłowe będą takie same, a funkcje pamięci pozostaną takimi, jakimi znamy je obecnie. Zwolennicy tego stanowiska głosili, że psychologowie mogą stawiać fizjologom problemy do rozwiązania, że fakty ustalane przez psychologię są pewniejsze niż fakty, do których dochodzą badacze fizjologii mózgu, oraz że psychologowie nie mogą czekać na fizjologów,, lecz muszą iść naprzód na własną rękę. To stanowisko ma swoje zalety nawet dziś, ponieważ każda dyscypliną naukowa, z osobna zwięta, jest zawsze wystarczająco niezależna od drugiej, by mogła kroczyć swą własną drogą, jakkolwiek między poszczególnymi dyscyplinami mogą być powiązania, które ułatwią postęp ich obu.

dalej

Poszukiwanie i przebywanie w dogodnym miejscu na tonie natury może poprawić pamięć dzięki wzmożonej koncentracji, relaksowi i zwiększaniu zdolności obserwowania. „Jednym z zagadnień związanych z pamięcią jest podzielność uwagi” – mówi psycholog społeczny, doktor James Swan. „Jeżeli poświęcisz czas, aby »naładować baterie« na łonie natury, poczujesz się oczyszczony, a twoja pamięć prawdopodobnie się poprawi”.

dalej

Dzięki utrzymywaniu porządku i lepszej organizacji możesz poświęcić więcej energii psychicznej na rzeczy naprawdę ważne. Wybierz stałe miejsca na takie przedmioty jak: lekarstwa, ważne telefony i dokumenty, narzędzia, klucze i portfel, sugeruje doktor Jordan Grafman. Jeżeli wiesz, gdzie te rzeczy się znajdują i możesz je łatwo znaleźć, unikasz frustrujących poszukiwań obciążających psychikę.

dalej

Podróżowanie angażuje wszystkie zmysły w procesie zdobywania wiedzy o innych kulturach i miejscach, a świat staje się wówczas multimedialną salą lekcyjną. Eksperci w dziedzinie badania pamięci twierdzą, że im więcej zmysłów angażuje się w proces uczenia się, tym bardziej prawdopodobne jest przyswojenie informacji. Podróżowanie umożliwia doświadczanie i uczenie się za pośrednictwem wszystkich pięciu zmysłów jednocześnie.

dalej

W miarę procesu starzenia się mózg nieco się kurczy, choć w przeciwieństwie do powszechnych wyobrażeń nie tracimy tak wielu komórek mózgowych wraz z upływem czasu. Po urodzeniu mamy około 100 miliardów komórek mózgowych, a w wieku 100 lat większość ludzi ma ich wciąż 96,35 miliarda.

dalej

Mimo wielu wyzwań twój mózg to zdumiewająca struktura, zdolna do niezwykłych wyczynów w zakresie pamięci, nawet w zaawansowanym wieku. Większość z nas ma nieuzasadniony lęk przed pogorszeniem pamięci i demencją, jak twierdzi doktor medycyny Mark Williams, autor książki The American Geriatrics Society’s Complete Guide to Aging and Health.

dalej