W nauce, w każdym okresie jej rozwoju, istnieją aktualne ośrodki najbardziej żywych zainteresowań, pracuje się nad nowymi problemami, a dawniejsze zagadnienia formułuje się na nowo w taki sposób, że stają się one ponownie atrakcyjne. Aby spojrzeć z pewnej perspektywy na teraźniejszość i przyszłość psychologii, warto jest zanotować pewne zmiany, jakie zachodziły w niej w przeszłości.

Psychologia oderwała się od filozofii, ustalając swą pozycję jako nauka eksperymentalna, w drugiej połowie dwudziestego wieku. Jak wspomnieliśmy poprzednio, pierwszą katedrę psychologii w Ameryce na Uniwersytecie Pensylwańskim objął J. McKeen Cattell, który stopień doktora uzyskał u Wundta w Lipsku. W jego laboratoriach, podobnie jak w wielu innych założonych w tym.samym mniej więcej czasie, zajmowano się głównie progami zmysłowymi wrażeń, czasem reakcji, emocjami i pamięcią. Znaczenie tych badań polegało przede wszystkim na -pokazaniu, że psychologia może być nauką laboratoryjną.

Pierwsza wojna światowa przyczyniła się do rozwoju psychologii, skłaniając najbardziej aktywnych psychologów do wzięcia udziału w przygotowaniach wojennych, przy czym wielu z nich powołano do opracowywania testów i walidacji różnych metod. Wtedy po raz pierwszy przyswoili oni sobie znajomość statystyki. Wielkie znaczenie miało to, że powszechnie zaakceptowano testy inteligencji, a różnice indywidualne stały się poważnym tematem w psychologii. Po pierwszej wojnie światowej pojawiło się mnóstwo testów i teorii testów, zaznaczył się również rozwój w dziedzinie analizy czynnikowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>