Szczególne wydarzenia życiowe, jak śluby, urodziny, ukończenie szkoły lub zmiana pracy, pomagają w przypominaniu sobie innych faktów. Jeżeli nie możesz przypomnieć sobie dokładnej daty – na przykład miesiąca lub roku, w którym wprowadziłeś się do swojego pierwszego domu – pomyśl, co się jeszcze wydarzyło wówczas w twoim życiu.

„To, co przydarzyło ci się dawno temu, miało związek także z innymi wydarzeniami”, mówi doktor Michael Pressley. „Wszystko, czego potrzebujesz do zapamiętania określonych wydarzeń to albo coś istotnego, albo wskazówka, która ci pomoże skupić się na swoim życiu w danym momencie”.

Wspomnienia popularnych piosenek, filmowych hitów granych w kinie, osób, z którymi się umawiałeś lub nawet wydarzeń z tego okresu to łatwy sposób na powrót pamięcią do określonych czasów.

„Gdy już przywołasz w myślach pewne wspomnienie z tamtego okresu, zaczynasz myśleć o innych szczegółach ze swojego życia. I to może być wszystko, czego potrzebujesz, aby przypomnieć sobie określony fakt”, twierdzi doktor Pressley.

Jeżeli to nie pomoże, może twoja wskazówka ułatwi chociaż ustalenie czasu danego wydarzenia, który możesz wykorzystać do dodatkowych poszukiwań w bibliotece lub w gronie przyjaciół czy rodziny. Doktor nauk humanistycznych Michael Pressley jest profesorem wydziału rozwoju człowieka University of Maryland w College Park.

Lista 20 lub 30 pozycji może obciążyć twoją pamięć ponad miarę. Możesz zapamiętać listę w całości, jeżeli podzielisz ją na wiele krótszych części. Długie listy mają zazwyczaj krótki żywot w twojej pamięci, mówi doktor Francis Pirozzolo. Zamiast przeciążać umysł, podziel długą listę na grupy zawierające od pięciu do dziewięciu pozycji.

Tę czynność nazywamy porcjowaniem, informuje doktor Pirozzolo: jest najskuteczniejsze, jeśli podzielisz pozycje na grupy mające ze sobą związek. Zamierzasz na przykład wysłać życzenia świąteczne. Zrób pamięciową listę wszystkich osób, którym chcesz wysłać kartkę. Następnie podziel ją na łatwe do zapamiętania grupy, np. członkowie rodziny, współpracownicy, sąsiedzi, koledzy ze studiów i znajomi z grupy wyznaniowej.

Im więcej wspólnych elementów w każdej z grup, tym większa szansa ich zapamiętania. Dla większej pewności można sporządzić listę na piśmie. Postaraj się jednak nie korzystać z niej do czasu, zanim kartki nie zostaną napisane. Potem sprawdź, czy zapamiętałeś wszystkie osoby z listy. Jeżeli o kimś zapomniałeś, możesz napisać więcej kartek. Jest bardzo prawdopodobne, że będziesz mógł pogratulować sobie zapamiętania tak wielu nazwisk, bez zaglądania do listy przygotowanej na piśmie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>