Ze względu na doznany uprzednio konflikt, szczur waha się zbliżyć do celu w pierwotnie stosowanym labiryncie: im mniej podobny labirynt, tym słabszy konflikt. (Źródło: Miller i Kraełing, 1952).

Postawili oni hipotezę, że przemieszczona agresja jest możliwa, ponieważ pozytywne tendencje (atakować) biorą górę nad tendencjami hamującymi (powstrzymać się od ataku) pod warunkiem, że nowy bodziec jest wystarczająco niepodobny do pierwszego przedmiotu agresji. Gdyby było inaczej, agresja powstrzymywana w stosunku do przedmiotu pierwotnego, byłaby również powstrzymywana w stosunku do przedmiotu podobnego. W tym eksperymencie konflikt między dążeniem a unikaniem, wytworzony w jednej sytuacji – jak to miało miejsce ze szczurami w labiryncie – badano później w tej samej uliczce oraz w dwóch odmiennych uliczkach. Przewidywano, że tendencje hamujące będą słabnąć szybciej niż tendencje do dążenia, gdy nowa sytuacja będzie coraz mniej podobna do pierwotnej. Rezultaty potwierdziły to przewidywanie, jak widać na ryc. 18-6. Przez analogię przypuszcza się, że podobne zależności występują w przypadku przemieszczonej agresji, tj. nowy przedmiot musi być w pewnym stopniu podobny do pierwotnego przedmiotu agresji, lecz wystarczająco odeń różny, aby opory przeciwko zaatakowaniu zostały przezwyciężone.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>