Odmienność osobowości Ewy Białej i Ewy Czarnej przejawia się w testach projekcyjnych, w elektroencefalogramach oraz w charakterze pisma badanego przez ekspertów. „Analiza na ślepo” materiałów związanych z tym przypadkiem, przeprowadzona przez innych badaczy (Osgood i Luria, 1954) za pomocą metody dyferencjału semantycznego (rozdział 12), również wykazuje odmienne osobowości i dostarcza pewnych wskazówek co do wchodzącego tu w grę nakładania się ról. Jest dość oczywiste, że Ewa Biała identyfikowała się z matką, która miała kłopoty ze swym mężem, gdy Ewa była mała, podobnie jak Ewa obecnie ma kłopoty ze swoim mężem. Wydaje się, że Ewa Czarna identyfikowała się ze swym ojcem. Należy żałować, że wiemy o nim zbyt mało. Ci, którzy badali ten przypadek, nie znajdują dobrego wyjaśnienia dla Janiny. Istnieje możliwość, że reprezentuje ona babkę, z którą Ewa mieszkała po odejściu ojca od matki, gdy ta poszła zarabiać na życie do odległego miasta. W każdym razie wydaje się, że mamy tu przypadek skrajnej odmienności dziecięcych identyfikacji, co przeszkodziło w osiągnięciu jednej tożsamości, zespalającej różne aspekty tej jednostki (zob. s. 663).

Czego możemy się nauczyć z przypadku tego rodzaju? Przede wszystkim powinniśmy uważać, aby nie uzależniać ściśle osobowości od budowy ciała: w przypadku Ewy Białej i Ewy Czarnej mamy w tym samym ciele zupełnie niezgodne osobowości. Po drugie, widzimy, że rozpoznawalna jedność danej osobowości (syndrom cech osobowości) opiera się jedynie na jej cechach behawioralnych, ponieważ w tym samym ciele, przy tej samej fizycznej i społecznej historii ukształtowały się tak różne, choć zarazem tak spoiste osobowości, jak Ewa Biała i Ewa Czarna. Po trzecie, to, co tutaj występuje w jaskrawej postaci, w mniejszym stopniu jest także prawdą w odniesieniu do osooy normalnej, tzn. że typowa osobowość scala szereg wątków, które w różnym czasie i przy różnych okazjach mogą wywoływać takie sposoby zachowania, które wydają się bardzo różne, a jednak odzwierciedlają pewne podstawowe potrzeby osobowości. Jedność osobowości jest w najlepszym razie niepewna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>