Gdy mówimy, że nie można jednocześnie zjeść ciastka i schować go sobie na później, stwierdzamy istnienie konfliktu. W każdym człowieku jest zawsze wiele motywów czynnych w danym momencie, a cele, do których one prowadzą, mogą się wzajemnie wykluczać. Często zdarza się, że uczeń nie może jednocześnie być wybitnym sportowcem i uzyskiwać oceny, które by pozwoliły mu dostać się na medycynę. Nawet wtedy, gdy tylko jeden motyw wchodzi w grę, mogą istnieć różne sposoby osiągnięcia celu: w takich przypadkach konflikt powstaje w tym punkcie, gdzie drogi wiodące do celu rozchodzą się. Można zdobyć wykształcenie na różnych uczelniach, lecz trzeba wybrać, na którą z nich wstąpić. Taka sytuacja konfliktowa jest frustrująca, ponieważ gładki bieg aktywności ukierunkowanej na cel zostaje zakłócony koniecznością wyboru. Można wyróżnić trzy typy konfliktów: między dążeniem a dążeniem (approach – approach), między unikaniem a unikaniem (avoidance – auoidance) oraz między dążeniem a unikaniem (approach – avoidance) (Lewin, 1935). Określa się je jako konflikty wymagające wyboru między dwiema (lub więcej) pozytywnymi przynętami (incentives), pomiędzy dwiema negatywnymi przynętami lub pomiędzy dwoma aspektami jakiejś przynęty, która jest tym samym pozytywna i negatywna zarazem.

W konfliktach realnego życia często występują więcej niż dwie alternatywy. Klasyfikowanie konfliktów według dwóch alternatyw jest dogodne, lecz, oczywiście, nie wyczerpuje sprawy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>