Psycholog kliniczny jest z zawodu psychologiem. Po skończonych studiach psychologicznych ma zwykle stopień Ph. D. (doktora filozofii),' a za sobą specjalne praktyki w dziedzinie badań testowych i diagnozy, poradnictwa i psychoterapii oraz badań naukowych. Najczęściej stosuje i interpretuje testy psychologiczne używane w klinice, lecz wykorzystuje także i inne swoje umiejętności.

Psychiatryczny pracownik socjalny otrzymuje przeważnie dyplom magisterski z ukończenia szkoły dla pracowmików socjalnych, odbywa praktykę oraz zostaje specjalnie przeszkolony w przeprowadzaniu wywiadów domowych oraz w zapoznawaniu społeczeństwa i rodzin pacjentów -z zasadami postępowania terapeutycznego. Ze względu na swoje wyszkolenie pracownik socjalny będzie miał prawdopodobnie za zadanie zbierać informacje o rodzinie pacjenta, przeprowadzać wywiady z jego krewnymi oraz brać udział w postępowaniu terapeutycznym.

W szpitalach psychiatrycznych dochodzi jeszcze do tego zespołu czwarta siła fachowa: pielęgniarka psychiatryczna. Pielęgnowanie chorych psychicznie stanowi specjalność w zawodzie pielęgniarskim i wymaga specjalnego przeszkolenia w obchodzeniu się z pacjentami o poważnych zaburzeniach psychicznych, jak również z tymi, którzy wracają do zdrowia.

Omawiając dalej metody psychoterapeutyczne, nie wyjaśniamy bliżej, do jakiego zawodu należy doradca: przyjmujemy założenie, że jest on wyszkolonym i kompetentnym specjalistą, reprezentującym jeden z tych zawodów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>