Leczenie zaburzeń osobowości środkami psychologicznymi nazywamy psychoterapią. Istnieje kilka rodzajów specjalistów w tej dziedzinie. Mniej poważne problemy można rozwiązać przy pomocy niezawodnych doradców, rodziców lub przyjaciół. Wyszkoleni doradcy, psychologowie i inni, pracują w placówkach społecznych, takich jak towarzystwa pomocy rodzinie, poradnie dziecięce oraz kliniki zdrowia psychicznego. W ramach szkolnictwa również istnieją poradnie, które służą pomocą w problemach szkolnych i zawodowych, a także udzielają porad w przypadku problemów osobistych powstających w domu lub w szkole.

Sposób zorganizowania współpracy wprowadzony w klinikach poradnictwa dziecięcego obecnie rozpowszechnia się także w innych placówkach zdrowia psychicznego. W klinikach tych nad każdym przypadkiem pracuje zespół specjalistów z trzech dziedzin: psychiatra, psycholog kliniczny oraz psychiatryczny pracownik socjalny. Razem zbierają oni potrzebne fakty, omawiają plan leczenia danego przypadku oraz uzgadniają podział obowiązków. W każdej klinice podział pracy pomiędzy członków zespołu może się zmieniać w zależności od przypadku, lecz w pewnym stopniu jest on wyznaczony przez ich specjalne kwalifikacje.

Psychiatra jest specjalistą o wykształceniu medycznym, którego praktyka obejmuje przypadki leczone zarówno w szpitalach psychiatrycznych, jak i w klinikach dla pacjentów dochodzących. W pracy zespołowej odpowiada on jako lekarz, ale może też przyjmować na siebie pewne konkretne zadania w związku z określonym indywidualnym przypadkiem. Psychoanalityk jest specjalistą w ramach psychiatrii: stosuje on metody i teorie wprowadzone przez Zygmunta Freuda. O ile psychoanalityk jest obecnie prawie zawsze psychiatrą s, o tyle psychiatra nie musi być psychoanalitykiem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>