Aby pokazać, w jaki sposób wpływ rodziców może stać się przeszkodą przy wyborze zawodu, zastanówmy się nad problemami, przed którymi stanęli trzej jedynacy. Przypadek 1. ,,Chcę, aby mój syn poszedł w moje ślad y”. Ojciec Rajmunda otworzył hurtownię towarów kolonialnych, z której był prawdziwie dumny. Znak firmowy jego produktów stał się znakiem wysokiej jakości towaru. Było rzeczą naturalną, że ojciec pragnął, aby Rajmund poprowadził przedsiębiorstwo rodzinne. Lecz ojciec był tak dumny z tego, że zaczął od niczego i sam stworzył całe przedsiębiorstwo, iż syn również mocno zapragnął stworzyć coś samodzielnie. Ojciec nie potrafił zrozumieć, że dla Rajmunda „pójść w ślady ojca” oznaczało: że nie może go zadowolić przejęcie dobrze prosperującego przedsiębiorstwa stworzonego przez jego ojca.

Zwyczaj, że syn bierze zawód po ojcu, jest bardzo stary i pod wieloma względami godny zalecenia. Syn wychowuje się w społecznej atmosferze danego zawodu i wie, „jak to' jest” być dostawcą, prawnikiem czy lekarzem Może być przystosowany do tego zawodu dzięki dziedziczności i wykształceniu właściwych postaw. Jednakże, jak w przypadku Rajmunda, podobieństwo między ojcem a synem może być natury bardziej subtelnej niż predyspozycja do tego samego rodzaju pracy

Przypadek 2. „Chcę, aby mój chłopiec był człowiekiem o wysokich kwalifikacjach zawodowych”. Paweł był synem dostawcy w Detroit. Jego ojcu dobrze się powodziło, mieszkali w ekskluzywnej dzielnicy. Paweł spędzał swe wakacje, pracując nad projektami swego ojca i nade wszystko pragnął sa n być dostawcą. Jego ojciec który nie miał wyższego wykształcenia, chciał z kolei, aby syn zdobył wysokie kwalifikacje zawodowe, nalegał, aby rozpoczął studia prawnicze. Pawłowi, mimo jego wysokich zdolności intelektualnych, nie powiodło się w szkole prawniczej zgłosił się więc do psychologa z poważnymi wątpliwościami co do swej osoby. Czuł, że w szkole dokładał wszelkich starań i nie mógł zrozumieć, dlaczego nie osiągnął lepszych wyników. Wkrótce okazało się, że przez swe niepowodzenie przeciwstawiał się w rzeczywistości planom ojca, wbrew swemu świadomemu pragnieniu, aby być mu posłusznym i zastosować się do jego życzeń, Gdy przekonano ojca, że studia w wyższej szkole handlowej stanowią lepszy wybór, Paweł przeniósł się tam i uzyskał doskonałe rezultaty. Ostatecznie został dostawcą podobnie jak jego ojciec

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>