Wiele leków sprzedawanych na receptę i bez recepty może osłabiać pamięć i powodować dezorientację. Wiele leków ma wpływ na funkcje psychiczne. Oto kilka z nich, na które według doktora Stevena Praya trzeba uważać.

– Sprzedawane bez recepty środki nasenne i leki przeciwhi- staminowe, jak Benadryl i Tylenol PM zawierający difen- hydraminę.

– Każdy lek zawierający alkohol może powodować dezorientację i przejściowe zaburzenia pamięci.

– Sprzedawane bez recepty leki na zatoki, jak Sine-Off i Si- nutab zawierające upośledzające pamięć środki przeciw- histaminowe.

– Uspokajające leki na receptę, jak triazolam (Halcion). „Niektórzy przyjmowali Halcion przy przekraczaniu strefy czasowej w czasie podróży samolotem i potem nie pamiętali niczego z całej podróży”, mówi doktor Pray.

– Leki przeciwlękowe, np. benzodiazepiny (Xanax), prze- ciwdepresyjne, jak amitryptylina (Elavil), przeciwbólowe, np. narkotyczne analgetyki (Darvocet lub Percocet) i leki przeciw nadciśnieniu, jak metyl-dopa (Aldomet) lub propranolol (Inderal).

Interakcje leków mogą również upośledzać pamięć. Jeżeli więc przyjmujesz leki i zauważysz u siebie problemy z pamięcią, natychmiast skontaktuj się ze swoim lekarzem lub farmaceutą, sugeruje doktor Pray.

Doktor nauk humanistycznych Steven Pray jest profesorem zajmującym się problematyką leków sprzedawanych bez recepty w Southwestern Oklahoma State University w Weatherford.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>