Jednostka zdrowa psychicznie jest również jednostką produktywną, tj. odznacza się pewną spontanicznością w pracy i stosunkach społecznych. Spontaniczność tę uważamy za twórczą, za sprzyjającą pełnemu wyzyskaniu zdolności i możliwości jednostki (Fromm, 1947, s. 84). Po stawa produktywna stanowi pewną cechę ustosunkowania się do rzeczy i ludzi. Być dobrym przyjacielem, dobrym współlokatorem, dobrą gospodynią – to być kimś produktywnym w tych dziedzinach. Aby być jednostką twórczą, nie trzeba koniecznie być specjalnie utalentowanym: osoba utalentowana może w rzeczywistości nie być twórcza. Mamy na myśli dobrze wyszkolonych muzyków i artystów, którzy są zręcznymi wykonawcami czy rzemieślnikami, lecz którym brak iskry oryginalności czy produktywności. Osoba zdrowa psychicznie potrafi wyzyskać swoje zdolności czy to duże, czy też niewielkie w produktywnej działalności. Może przy tym nie wzbudzać podziwu, lecz potrafi być kompetentna.

Osoba ciesząca się dobrym zdrowiem fizycznym ma dużo energii. Może ciężko pracować, żyć w napięciu i z entuzjazmem wykonywać swoje obowiązki. Osoba o słabym zdrowiu fizycznym łatwo się męczy, unika wysiłku, brak jej zapału. Podobnie, jednym z częstych objawów słabego zdrowia psychicznego jest łatwość męczenia się, chęć unikania wysiłku. Często trudno jest' rozróżnić zmęczenie wynikające z choroby organicznej od zmęczenia, którego przyczyną jest konflikt emocjonalny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>