Przeszkody utrudniające zaspokojenie popędów' występują zarówno w fizycznym, jak i w społecznym środowisku Świat fizyczny stwarza tego rodzaju przeszkody, jak śnieżyce i mrozy, strome góry, szerokie oceany i bezwodne pustynie Przyczyną wielu przeszkód, które uniemożliwiają osiągnięcie zaspokojenia są w ciągu całego życia inni ludzie i zwyczaje społeczne Dzieci są frustrowane przez rodzicielskie odmowy, nagany i odkładanie przyjemności na później. Wawrzyniec ma rower, na którym chciałby jeździć Dawid. Ojciec nie pozwala Janowi prowadaić samochodu, dopóki nie skończy siedemnastu lat. Alicja nie chce „chodzić” z Robertem. Janka, jak twierdzą jej rodzice, jest jeszcze zbyt młoda, by wyjść za mąż. Szef nie chcę dać Jakubowi podwyżki. Listę tę można by przedłużać w nieskończoność.

Brak jakiejś rzeczy w środowisku utrudnia zaspokojenie potrzeby równie skutecznie jak przeszkoda. Susza może być dla rolnika równie frustrująca jak huragan. Coś, czego brak, musi być dostarczone, podobnie jak przeszkoda musi być pokonana.

Wśród braków, które okazały się frustrujące, wiele wiąże się z samym człowiekiem. Niektórzy ludzie są dotknięci ślepotą, głuchotą lub paraliżem Nie każdy, kto tego pragnie, może zostać wybitnym muzykiem lub malarzem: nie każdy może ukończyć niezbędne studia, aby zostać inżynierem, lekarzem czy księgowym przysięgłym. Gdy stawia się cele, które przekraczają czyjeś możliwości, brak odpowiednich zdolności uniemożliwia zaspokojenie potrzeby i występuje frustracja.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>