Reakcje konwersyjne, dawniej nazywane histerią konwer- syjną, występują w postaci paraliżu kończyn, niewrailiwości (anestezji) pewnych części ciała lub niekontrolowanych wybuchów śmiechu czy płaczu. Istnieje przypuszczenie, że lęk został zredukowany czy rozproszony dzięki „konwersji” (przemianie) w symptomy, które służą nieświadomym celom pacjenta. Jeśli więc na przykład, dzięki reakcjom konwersyjnym, nogi żołnierza zostały sparaliżowane, chroni to go przed zdaniem sobie sprawy z faktu, że boi się bitwy, co byłoby dlań poniżające. Prawdopodobnie odeślą go z frontu na tyły, dzięki czemu przyczyna strachu zostanie usunięta, a gdy zostanie zwolniony z wojska, odzyska przypuszczalnie normalną sprawność nóg, ponieważ nie ma w nich żadnego organicznego uszkodzenia.

Fobie polegają na silnym strachu przed pewnymi typami sytuacji, chociaż brak jest rzeczywistego niebezpieczeństwa: strach ten dręczy pacjenta, chociaż wie on, że nie ma się czego bać. Jego nerwicowa reakcja oznacza, że istnieje jakieś nieświadome źródło jego obawy. Typowe fobie to strach przed otwartą przestrzenią (agorafobia) i strach przed miejscami zamkniętymi (klaustro/obio). Człowiek cierpiący np. na

W rozdziale tym dla określenia zaburzeń psychicznych użyto terminów przyjętych oficjalnie przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (American Psychiatrie Association) (1952). (Przyp. aut.). klaustrofObię może nie być w stanie jechać windą, ponieważ jej zamknięte ściany „przygniatają” go w nieznośny sposób.

Reakcje o b s e s y j n o-k o m p u 1 s y w n e występują w trzech giównych formach: 1. myśli natrętnych (obsesyjnych), które powracają bez przerwy, często niepożądane i niepokojące, 2. czynności przymusowych (kompulsywnych) – nieodpartego przymusu, aby powtarzać pewną stereotypową czy rytualistyczną czynność oraz 3. połączenia natrętnych myśli z przymusowymi czynnościami, a więc np. połączenia myśli o czyhających zarazkach z przymusem nadmiernie częstego mycia rąk. Spotkaliśmy się już z łagodniejszymi formami kompulsywnego zachowania jako z jednym z pospolitych mechanizmów obronnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>