Eksperymenty Maiera i jego współpracowników dały początek pewnej kontrowersji. Są tacy (np. Wi!coxon, 1952), którzy uważają, że zwykle zasady działania nagród i kar w uczeniu się tłumaczą zachowanie szczurów Maiera bez odwoływania się ,do jakiejś nowej zasady powstawania stereotypii. Uczniowie Maiera starali się jednakże odeprzeó ten argument, twierdząc, że pojawia się coś nowego, gdy kara działa frustrująco (np. Ellen, 1956: również Maier, 1956).

Możemy przypomnieć sobie podobny problem, podniesiony w związku z uczeniem się agresji w procesie uspołeczniania (s. 217). Dlaczego agresywne zachowanie u dzieci wzmaga się zarówno w wyniku nagradzania, jak i karania agresji”' Wpiyw nagrody jest zrozumiały, skutki kar są bardziej zagadkowe. W sytuacji, dla której nie ma rozwiązania, Kara może wytwarzać stan eezradnosci, a w cym stanie rachowanie badanego staje się niezależne od tego. jakie Konsekwencje w:ywoluje v środowisku. Zachowanie będzie wówczas prawdopodobnie oerseweracyjne. stereotypowe, rytualistyczne, być może przesądne. Będziemy musieli pozostawić tę kwestię bez rozstrzygnięcia, ponieważ na pytanie, jak działa Kara, brak jest uzgodnionej odpowiedzi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>