Granica między zdrowiem a chorobą nie jest ostro zarysowana i ludzie, których z powodzeniem można zaliczyć do zdrowych, rzadko są całkiem wolni od symptomów choroby. Weźmy pod uwagę defekty fizyczne: ilu ludzi nie ma żadnych dziur w zębach, żadnych skaz na skórze, żadnych katarów i zaziębień? Większość ludzi jest jednak zdrowa. Podobnie ludzie, którzy doskonale mieszczą się W granicach normalnego zdrowia psychicznego, mogą mieć wybuchy złego humoru, mogą dostawać bólu głowy po nieprzyjemnej sprzeczce, mogą tracić apetyt lub dostawać mdłości z powodu kryzysu emocjonalnego, mogą nabrać podejrzeń, że ktoś ich obmawia. Ponieważ obecnie przechodzimy do rozpatrzenia niektórych symptomów zaburzeń psychicznych, musimy dobrze pamiętać o tym, że każdy z nas wykazuje pewne symptomy zaburzeń, i że aby być zdrowym psychicznie, niekoniecznie trzeba być wolnym od tego rodzaju symptomów2.

W polskiej literaturze psychiatrycznej stosuje się nieco inną klasyfikację zaburzeń psychicznych niż ta, na której opiera się autor. Również polska terminologia psychiatryczna, wywodząca się raczej z europejskiej tradycji naukowej, jest nieco różna od reprezentowanej w niniejszej książce terminologii amerykańskiej. W tłumaczeniu trzymamy się terminologii używanej przez autora fprzyp. red. poi.). Jeśli ktoś ma wątpliwości w związku ze swoimi symptomami, nie powinien się wahać, lecz udać się do poradni zdrowia psychicznego (przyp. aut.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>