Dwa główne niebezpieczeństwa zagrażające zdrowiu psychicznemu są następujące: (1) zbyt silny konflikt połączony z uczuciami bezradności, napięcia i lęku oraz (2) izolacja od towarzyszy połączona z uczuciami osamotnienia i odrzucenia. Psychoterapeuta stara się, z jednej strony, pomóc pacjentowi przejść przez martwy punkt w jego konfliktach, a także, z drugiej strony, pomóc mu w ukształtowaniu bardziej zadowalających stosunków z innymi ludźmi. Gdy w ten sposób sformułujemy cele terapii, będziemy mogli przewidzieć, że terapia grupowa, w której konflikty rozwiązuje się w obecności innych ludzi i w której członkowie grupy zyskują wzajemny szacunek, oparcie i przyjaźń dzięki wspólnej pracy nad swymi problemami, będzie posiadała pewne zalety.

Terapię grupową, w tej czy innej formie, stosowano – nieformalnie – od wielu lat Doradcy obozowi potrafili dzięki grupowym dyskusjom pomagać dzieciom, które uczestniczyły w obozach letnich. W ten sposób poprawiły się koleżeńskie 'stosunki między dziećmi, które zyskiwały na szacunku jako akceptowani członkowie grupy. Otrzymywały także pod mądrym i przyjaznym kierownictwem pomoc w organizowaniu prac w drużynach młodzieżowych i różnych klubach.

Ostatnio psychologowie i psychiatrzy uznali terapię grupową za naukową metodę psychoterapeutyczną, którą należy rozwijać i studiować, tak jak każdą inną możliwą do przyjęcia metodę (Powdermaker i Frank, 1953: Slavson, 1950).

Opracowując konkretne techniki grupowe, opierali się oni na uprzednich różnorodnych doświadczeniach w dziedzinie metod terapeutycznych. Terapia grupowa w porównaniu z terapią indywidualną wykazuje dwie zalety: (1) metoda ta oszczędza czas, ponieważ terapeuta może pomagać kilku osobom jednocześnie, (2) grupa dostarcza pewnych doświadczeń, polegających na komunikowaniu się i współdziałaniu z innymi ludźmi, które nie są możliwe między pacjentem a samym terapeutą. Ta druga zaleta wymaga dalszych badań, lecz niewątpliwie może się okazać, że niektórzy pacjenci reagują lepiej na terapię grupową, niż na .indywidualną. Jest również możliwe, że dla niektórych osób może być wskazana kombinacja indywidualnych i grupowych doświadczeń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>