Wybuch krytycyzmu w stosunku do programów nauczania w szkołach publicznych, który nastąpił po wystrzeleniu przez ZSRR sztucznego satelity – Sputnika, pobudził psychologów do zastosowania różnych zasad, które odkryli w swych laboratoryjnych badaniach nad uczeniem się i motywacją, do problemów udoskonalenia nauczania w szkole. Z przyczyn natury historycznej, których opisanie zajęłoby tu zbyt wiele miejsca, ścisłe dawniej kontakty między psychologią a nauczaniem, zwłaszcza na polu badań nad uczeniem się i pamięcią, w ciągu ostatnich dwudziestu czy trzydziestu lat uległy niemal całkowitemu rozluźnieniu 6. Laboratoria odchodziły coraz dalej i dalej od zagadnień związanych ze szkolą, dobierając swoje materiały do badań nad uczeniem się głównie w ten sposób, że za podstawowe kryterium przyjmowano dogodność ich stosowania w odniesieniu do zagadnień teoretycznych. W ten sposób badania laboratoryjne daleko odbiegły od problemów nauczania, a szkołom coraz trudniej było zrobić jakiś użytek z rezultatów badań nad uczeniem się.

Niezwłoczna odpowiedź na to .nowe wyzwanie, jakim były zastrzeżenia do istniejących programów,przysżła w ppstaci programowanego uczenia się oraz maszyn uczących. To nowe osiągnięcie pozyskało uwagę wielu wysoko kwalifikowanych psychologów eksperymentalnych

Szkoły nadal korzystały z technicznych usług psychologów w dziedzinie badań testowych i poradnictwa, lecz w sprawach programu i nauczania rzadko uciekały się do pomocy psychologii lub nie czyniły tego wcale (przyp. aut.). w dziedzinie nauczania. Charakter techniki programowania skierował uwagę na problemy organizacji wiedzy i skłonił psychologów eksperymentujących nad uczeniem się do zajęcia się treściami związanymi z nauką szkolną. Nie pozostawiono również na uboczu motywacyjnej strony uczenia się. Prowadzono także badania nad lękiem u dzieci szkolnych w rzeczywistych sytuacjach egzaminacyjnych, z którymi dziecko styka się w szkole. To odrodzone zainteresowanie problemąmi uczenia się i motywacji w aspekcie nauki stosowanej pojawiające się w chwili, gdy występuje także ponowny wzrost zainteresowania procesami poznawczymi w ogóle, może dostarczyć cennego „sprzężenia zwrotnego” dla psychologii uczenia się i motywacji. Można powiedzieć, że gdy przedmiotem uwagi staje się odpowiednia treść przyswajanego w procesie uczenia się materiału, tego rodzaju sprawy jak organizacja wiadomości nabierają pierwszorzędnego znaczenia, wzbogacając problematykę uczenia się o nowe wymiary, które można było pomijać w badaniach laboratoryjnych, traktujących sens materiału jako sztucznie dobieraną zmienną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>