Ci badani, którzy podporządkowali się wcześniej, nadal byli skłonni ustępować, popełniali więc wiele błędów w ocenie w dalszych próbach. Por. ryc. 20-3 oraz wyjaśnienie w tekście (wg Ascha, 1956).

Opór przeciwko zmianie. W społecznym zachowaniu często występuje opór przeciwko zmianie warunków. Być może, przyczyną tego oporu jest wpływ większości na przekonania pozostałych członków grupy. Mniejszość, która mogłaby pragnąć zmian, zamiast werbować innych, często bywa przeciągana na pozycje większości, lecz gdy zmiana jest pożądana, można wykorzystać wzajemny wpływ członków grupy na siebie w taki sposób, by pomógł on doprowadzić tę zmianę do skutku. Badania nad wykorzystaniem takich procesów w grupie dla osiągnięcia pożądanych zmian społecznych nazwano badaniami nad oddziaływaniem społecznym. Następujący przykład badań nad oddziaływaniem wiąże się z problemem powstałym w pewnej fabryce piżam, w której robotnicy byli przeciwni zmianom, a gdy zmiany te wprowadzono wbrew ich woli, obniżali swą wydajność, a często rezygnowali z pracy

Fabryka, w której przeprowadzono eksperyment nad oporem przeciwko zmianie, zatrudniała 500 kobiet i 100 mężczyzn pracujących na akord. Wiedzieli oni zatem, ile mogą zarobić przy znanym sobie systemie pracy, lecz nie byli pewni, ile mogliby zarobić przy nowym systemie. W ogóle byli przeciwni zmianie systemu. Analiza wyników pracy wykazała, że większość pracowników znacznie zwolniła tempo, gdy umieszczono ich na nowych stanowiskach, i bardzo powoli powracała do dawnego poziomu pracy. Fakty te wyznaczyły ramy eksperymentu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>