Chciałbyś zapamiętać numer telefonu, aby nie zaglądać do notesu? Może to być równie łatwe, jak pamiętanie o własnej rocznicy lub urodzinach babci. Handlowcy wiedzą od dawna, że łatwe do zapamiętania numery telefonów, takie jak 1-800-VACUUMS, pomagają w interesach. Jednak nie tylko oni mogą odnosić korzyści z tego prostego sposobu.

Ty też możesz zapamiętać sekwencje liczb o dowolnej długości drogą ich przekształcenia, mówi Janet Fogler. Jeżeli na przykład chcesz zapamiętać numer trzycyfrowy, przekształć go w zapis godzinowy: i tak 235 stanie się godziną 2:35 po południu. Następnie, aby lepiej zapamiętać, pomyśl o tym, co zwykle robisz o tej porze, np. o przerwie na kawę lub ulubionym talk-show w telewizji.

Podziel dłuższy numer na krótsze i łatwiejsze do zapamiętania części, sugeruje pani Fogler. I tak 402 111 stanie się numerami: 40, 21, 11, co może oznaczać: twój wiek, wiek od którego można kupować alkohol w twoim stanie oraz twoją szczęśliwą liczbę. Możesz także przetłumaczyć numer na słowo, używając klawiatury telefonu. I tak na przykład numer 627 83 37 może oznaczać słowo „maruder”.

Janet Fogler jest klinicznym pracownikiem socjalnym w Turner Geriatrie Clinic University of Michigan w Ann Arbor i współautorką książki Improving Your Memory: How to Remember What You ’re Starting to Forget.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>