Eksperymentalną analizę konfliktów najlepiej opracował Miller w rozdziale zatytułowanym ,,Liberalization of basic S-R concepts: Extensions to conflict behavior, motivation and social learning”, w pracy zbiorowej pod red. Kocha Psychology: a Study of a science, vol. 2 (1959). Oryginalne omówienie trzech typów konfliktów można znaleźć w książce Lewina -4 dynamie theory of personality (1935).

O frustracji jako o źródle agresywnego zachowania jest mowa w pracy Dol- larda i in. Frustration and aggression (1939), zaś jako o źródle stereotypii w pracy Maiera Frustration: a study of behavior without a goal (1949). Obie te książki można obecnie dostać w wydaniach broszurowych.

Klasycznym opisem mechanizmów obronnych jest Anny Freud The ego and the mechanisms of defense (1937): Symond w Dynamic psychology (1949) podaje również stosunkowo najdokładniejszy opis i omówienie tego rodzaju mechanizmów. Kilka eksperymentów ustalających zależność pomiędzy najczęściej występującymi mechanizmami obronnymi a różnymi czynnikami środowiskowymi, łącznie z przynależnością do określonej klasy społeczno-ekonomicznej, omówiono w książce Millera i Swansona Inner conflict and defense (1959),

Każdy z nas, w ten czy w inny sposób, nieuchronnie popada, w konflikty: każdy człowiek znajduje się czasem w stanie silnego napięcia. Osoba ciesząca się dobrym zdrowiem psychicznym potrafi lepiej wytrzymać takie napięcie niż ktoś o słabym zdrowiu psychicznym, podobnie jak osoba zdrowsza fizycznie łatwiej oprze się infekcji i łatwiej wyleczy się z choroby niż osoba o marnym zdrowiu. Problemom tym poświęcona jest specjalnie odrębna gałąź psychologii, tzw. psychologia kliniczna: stara się ona wykrywać i wprowadzać lepsze metody utrzymywania higieny psychicznej w celu podniesienia ogólnego poziomu zdrowia psychicznego, a także opracowywać i stosować takie metody readaptacji psychologicznej, za pomocą których można by przywrócić -zdrowie osobie z zaburzeniami osobowości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>