Badania nad wyborami służyły za dobry teren doświadczalny dla pomiarów opinii publicznej W ustroju demokratycznym wybory odgrywają doniosłą rolę, na wielką skalę reklamuje się kandydatów i ich programy, dokładnie rejestruje się wszelkie wypowiedzi i fakty. Początkowe zainteresowanie badaniami nad zachowaniem wyborców – przewidywaniem wyników wyborów – rozszerzyło się na wiele innych zagadnień, takich jak źródła politycznych powiązań, wpływ wysokości dochodów, wykształcenia, przynależności do klasy społecznej, lojalności wobec partii, a także charakteru osób przerzucających swe głosy z jednej partii do drugiej itd.

Fakt, że wynik ankiety nie jest całkowicie zgodny z wynikiem wyborów, me musi oznaczać, że ankieta jest złym sposobem badania zachowania wyborców. Działają tu różne wpływy, których ankieta nie może kontrolować – wyborcy mogą np. zmienić swoje decyzje. Jeśli nawet odpowiadają szczerze na pytania, jak zamierzają głosować, mogą wysłuchać jakiegoś przemówienia lub porozmawiać z przyjaciółmi i postanowią głosować inaczej. Prócz tego nie wszyscy respondenci będą głosować, tak że próbka respondentów może nie być reprezentatywną próbką głosujących. W tych stanach, w których odstrasza się Murzynów od udziału w wyborach, reprezentatywna dla populacji danego stanu próbka Murzynów i białych nie byłaby dobrą próbką wyborców. Zła pogoda może inaczej wpłynąć- na wyborców wiejskich niż miejskich, ponieważ farmerom trudniej będzie dotrzeć w złą pogodę do urn wyborczych niż mieszkańcom miast. Również system wyborów elektorskich powoduje, że jeśli chce się przewidzieć wyniki wyborów ogólnonarodowych, trzeba prowadzić badania we wszystkich stanach, przy czym niewielkie błędy w ocenie sytuacji w stanach dysponują cych dużą liczbą głosów elektorskich, a wykazujących niezdecydowanie, rzutują na prognozę o wiele bardziej niż miałoby to miejsce, gdyby wybory odbywały się w drodze bezpośredniego, powszechnego głosowania Przewidywanie wyników wyborów stanowi dla badań ankietowych próbę bardziej surową niż wszelkie inne próby, jakie mogą one przechodzić W wyborach prezydenckich w 1960 r. trudności te ujawniły się wiedział zdecydował sie zdecydował sio zdecydował się cały przed lub w czasie w ciągu dwóch czas czasie kampanii tygodni od. dnia konwencji wyborczej wyborów niezwykle jasno. Nawet nowoczesne maszyny liczące, którym dostarczono wszelkich informacji dotyczących poprzednich wyborów, nie były w stanie dać zadowalającej prognozy na podstawie wyników głosowania napływających w noc wyborów.

Badania nad politycznym zachowaniem, którego przykładem jest właśnie głosowanie, wymagają czegoś więcej niż zestawienia głosów i stwierdzenia sukcesu lub niepowodzenia prognozy Obecnie przed każdymi większymi wyborami i po nich przeprowadza się wiele poważnych badań mających na celu zrozumienie zachowania wyborcy. Tak np. dyskusje w telewizji międtży Kennedy’m a Nixonem w czasie kampanii wyborczej w r. 1960 oraz problemy związane z przynależnością Kennedy’ego do kościoła rzymsko-katolickiego dostarczyły ważnego materiału dla badań, mimo że wszelkie daleko idące prognozy, poczynione w związku z tym, mogłyby być zbyt ryzykowne. Dyskusje zmusiły oglądających i słuchających do poświęcenia swej uwagi obu kandydatom, chociaż wcześniejsze badania wykazały wyraźnie, że ludzie skłonni są słuchać przede wszystkim tych kandydatów, z którymi sie zgadzają.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>