Po zakończeniu II wojny światowej wzburzone umysły powróciły do równowagi. Zebrano dokumentację w postaci 19 tomów z dziedziny psychologii w lotnictwie, 4 tomy dotyczące społeczno-psychologicznych badań w wojsku oraz szereg innych niektóre nowe materiały wykorzystywano w podręcznikach dla celów dydaktycznych. Nastąpiło jednak pewne rozczarowanie. Rzeczy, które w gorączce wojennej wydawały się bardzo ekscytujące i obiecujące, utraciły swą pozorną głębię, a różne odkrycia po dokładnym sprawdzeniu okazały się mniej pewne. Dużo istotnych osiągnięć zachowało oczywiście swą wartość, jednakże obecnie, w latach sześćdziesiątych, na wiele rzeczy patrzy się inaczej.

Trudno jest zawsze określić, jakie znaczenie mogą mieć prace wykonywane aktualnie, ponieważ badania stale posuwają się naprzód, a tylko nieliczne ich kierunki mają szansę przetrwania rola historyka jest o wiele łatwiejsza od roli proroka, W dziedzinie badań psychologicznych można obecnie zwrócić uwagę na niektóre problemy reprezentujące główny kierunek natarcia, aczkolwiek i inne, mniej jaskrawe zagadnienia są również przedmiotem zainteresowania, przy czym prowadzone nad nimi prace mogą w każdej chwili spowodować nowy skok naprzód. Psychologia – o czym świadczy jej historia – jest dziedziną skomplikowaną, a kierunki jej rozwoju częściej się rozchodzą, niż zbiegają.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>