Charakter pracy psychologa nie zależy, oczywiście, tylko od tego, kto mu wypłaca pobory. Psycholog zatrudniony w laboratorium państwowym może wykonywać ściśle ten sam rodzaj pracy, jaki wykonywałby na uniwersytecie. Psycholog pracujący w klinice dla byłych żołnierzy może robić dokładnie to samo, co robiłby pracując prywatnie z zespołem swych kolegów po fachu. Badania przeprowadzone przez Narodową Fundację Naukową (National Science Foundation) (tabl. 21-9) dają odpowiedź na pytanie, jakie są specjalności psychologiczne i ilu psychologów pracuje w każdej z nich (analizę, mającą na celu ustalenie zależności między typem pracodawcy a dziedziną specjalizacji, przeprowadzono w tabl. 21-10).

Psychologowie eksperymentalni. Ta tradycyjna dziedzina psychologii ogólnej, poświęcona badaniom nad prawidłowościami psychologicznymi, odnoszącymi się do ogółu ludzi lub do ogółu żywych organizmów, znajduje największe oparcie w naszych wyższych uczelniach, gdzie przeprowadza się mnóstwo badan nad „czystymi” problemami psychologii. Większość psychologów uniwersyteckich to również wykładowcy psychologii, jednakże wraz ze wzrostem funduszów przeznaczonych na badania wielu psychologów poświęca się wyłącznie badaniom. Od czasu II wojny światowej psychologowie eksperymentalni biorą coraz żywszy udział w „stosowanych” badaniach eksperymentalnych, w których ich przygotowanie w dziedzinie psychologii zmysłów znajduje zastosowanie w związku z problemami przekazywania informacji oraz rozwojem urządzeń wykrywających. Laboratoryjne badania nad uczeniem się wykorzystuje się przy opracowywaniu pomocy szkoleniowych dla wojska oraz urządzeń służących do selekcji kandydatów do służb wymagających wysokiej sprawności ruchowej. Tym, których pociąga psychologia jako nauka laboratoryjna, którzy lubią posługiwać się aparaturą i znajdują zadowolenie w wykonywaniu precyzyjnych pomiarów, psychologia eksperymentalna dostarcza wiele możliwości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>