Kariera prawnicza nie była własnym celem Pawia i dlatego nie udało mu się go osiągnąć. Plan ten z jego punktu widzenia był sztuczny, jego własny cel byl realistyczny i osiągnięcie go dawało mu zadowolenie

Przypadek 3, Matka i ojciec są przeciwnego zdania. Ojciec Artura był muzykiem, mającym powodzenie i zadowolonym ze swego zawodu. Lecz matka Artura nigdy nie pogodziła się z faktem, że wyszła za mąż za muzyka, i stale Wyrażała się lekceważąco o muzyce jako o zawodzie. Artur wykazywał talent muzyczny i kariera muzyczna – na skutek identyfikacji z ojcem – pociągała go Jednak z powodu nacisku wywieranego nań przez matkę borykał się z kursem handlowym i miał trudności z rozwiązaniem tego konfliktu.

Te trzy przypadki wystarczą, by dać pojęcie o licznych formach, jakie może przybierać nacisk rodzicielski. Problem ten jest szczególnie ostry wśród studentów, a to z dwóch powodów. Po pierwsze, szkoła wyższa umożliwia wybór zawodu o wysokiej wartości prestiżowej zadowalającej rodzicielskie ambicje. Po drugie, student często pozostaje finansowo zależny od rodziców przez lata studiów, gdy przygotowuje ęię do swego zawodu. Pierwszy z tych względów pobudza rodzicielskie pragnienie dominacji, a drugi redukuje opór ze strony syna lub córki

Ludziom takim jak Rajmund, Paweł czy Artur doradca musi pomóc rozwiązać konflikty z rodzicami lub wyjaśnić, że oszukują sami siebie. Dla innych osób, których osobiste przystosowanie jest zadowalające, wybór zawodu jest przede wszystkim kwestią znalezienia odpowiedniego społecznego ujścia dla ich zdolności

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>