Postawy przechodzą w opinie i nie ma między, nimi wyraźnej różnicy: możemy jednakże próbować posłużyć się rozróżnieniem, które zaproponowali Hovland, Janis i Kelley (1953). Postawa, jak była o tym mowa uprzednio (str. 834), wskazuje na ustosunkowanie się czy upodo-

Nie jest całkiem pewne, czy istnieje możliwość posługiwania się hipnozą w celu wywoływania drastycznych zmian w postawach, lecz nie można wykluczyć pewnego jej wpływu na postawy osób wysoce podatnych na hipnozę. Inne metody perswazji, bez użycia hipnozy, mogłyby się okazać równie skuteczne, grupy kontrolne w omawianych eksperymentach zastosowano nie po to, aby przekonać się, co można by osiągnąć bez hipnozy, lecz po to tylko, by wykazać, jakie zmiany zaszły pod wpływem hipnozy (przyp. aut.). banie i może być częściowo nieświadoma. Opinia, według powyższych autorów, zawsze wiąże się z pewnego rodzaju oczekiwaniem czy przewidywaniem (nie zaś jedynie z upodobaniem) i zawsze może być wyrażona w słowach. Człowiek może unikać ujmowania w słowach swych opinii lub to, co mówi, może nie wyrażać jego prawdziwej opinii, lecz zgodnie z tą definicją opinia zawsze może być wyrażona werbalnie.

Bez względu na to, w jaki sposób rozdzielimy w definicji postawy i opinie, w rzeczywistości są one ściśle ze sobą związane. Jeśli nienawidzimy kogoś (co stanowi wyraz postawy nienawiści), będziemy przypuszczalnie spodziewać się po nim złego postępowania (co jest wyrazem opinii o jego zachowaniu). Jeśli postępuje on lepiej, niż przewidywaliśmy (zmieniając w ten sposób naszą opinię), możemy go hardziej polubić (zmieniając zatem również naszą postawę).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>