Skoro inni ludzie stanowią bodźce dla naszego zachowania, musimy określić, w jaki sposób ich postrzegamy. Wzajemne powiązania między ludźmi decydują w znacznym stopniu o aktywności grup, których ci ludzie są członkami. Te powiązania między członkami grupy, decydujące o jej spoistości, zależą od tego, jak ci ludzie postrzegają się wzajemnie i jak postrzegają innych, nie związanych z nimi ludzi. Chociaż od dawna wiedziano, że sposób, w jaki ludzie postrzegają się wzajemnie, ma doniosłe znaczenie (na przykład w zwrązku z uprzedzeniami), dopiero w ostatnim dziesięcioleciu problematyka postrzegania innych osób zaczęła odgrywać pierwszorzędną rolę w psychologii społecznej (Tagiuri i Petrullo, 1958).

Wiele zasad: które stosuje się do spostrzegania świata materialnego, znajduje także zastosowanie w postrzeganiu ludzi: dowiedzieliśmy się w rozdziale 7, że potrzeby i oczekiwania mogą wpływać na sposób spostrzegania przedmiotów, nic więc dziwnego, że różne zniekształcenia mogą wystąpić także w postrzeganiu ludzi. Obecnie przejdziemy do rozpatrzenia kilku zasad, które wyłoniły się w wyniku badań nad postrzeganiem innych ludzi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>