Cechą charakterystyczną problemów psychologii stosowanej jest to, że stanowią one przedmiot zainteresowania niejednej dziedziny nauki. Problemy społeczne, którymi się zajmują psychologowie, są zazwyczaj jednocześnie problemami z zakresu medycyny, oświaty, prawa, nauk politycznych, socjologii i opieki społecznej. Dlatego też psychologia ma wiele okazji do współpracy z innymi dziedzinami.

Psychologia a prawo. Psychologia sądowa (legał psycholo gy), czyli psychologia zastosowana do problemów ustawodawstwa, wymiaru sprawiedliwości, przesłuchiwania świadków oraz sposobów traktowania przestępców i zbrodniarzy stwarza duże nadzieje na przyszłość.

Studia nad zeznaniami świadków – dziedzina zainteresowań zapoczątkowana książką Hugo Munsterberga On the Witness Stand (Na ławie świadków – 1908) – jest najwcześniejszym zastosowaniem psychologii do problemów prawnych. Bezkrytyczne poleganie na zeznaniach naocznych świadków w procesach kryminalnych może prowadzić do omyłek sądowych. Dane eksperymentalne wykazują, jak omylne są ludzkie spostrzeżenia i pamięć, nawet jeśli świadkowie starają się zeznawać zgodnie z prawdą. Pewien profesor prawa, prowadząc badania nad fałszywymi zeznaniami, zebrał cały tom przypadków, w których skazano niewinnych ludzi, głównie na podstawie zeznań świadków (Borchard, 1932). Z empirycznych badań nad 154 zasadami gromadzenia materiału dowodowego, w których brali udział prawnicy i psychologowie, wynika, że niektóre z tych zasad należałoby zrewidować lub odrzucić (Britt, 1940).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>