Chociaż psychologowie zawsze interesowali się zagadnieniami ewolucji, a laboratoria zwierzęce są standardowym wyposażeniem wydziałów psychologicznych, badania w tych laboratoriach koncentrowały się zwykle na pewnych wąskich zagadnieniach (pewne aspekty uczenia się i odróżniania, wpływ środków farmakologicznych, rola poszczególnych części mózgu), przy czym eksperymenty te przeprowadzano na ogół na ograniczonej liczbie gatunków zwierzęcych, ze szczególnym uwzględnieniem białych szczurów. Badania nad zwierzętami mogą być pożyteczne z dwóch względów. Po pierwsze, posługujemy się niższymi zwierzętami po to, by rzucić światło na problemy ważne dla psychologii człowieka (szczególnie często intencje tego rodzaju przyświecały badaniom w przeszłości). Podobnie w medycynie używa się zwierząt do prowadzenia badań nad metodami leczenia, które później mają być zastosowane do człowieka. Po drugie, psycholog bada zwierzęta ze względu na nie same, stara się zrozumieć ich zachowanie i wzajemne związki między gatunkami, uznając to, co Frank Beach nazwał „równością organizmów”. Stoi więc na stanowisku, że robak, ośmiornica, pająk czy delfin są jednakowo pożyteczne z punktu widzenia możliwości przeprowadzenia porównawczych badań .nad zachowaniem. Ta druga odmiana psychologii porównawczej zyskuje na znaczeniu, częściowo pod wpływem europejskich etologów, którzy wykazali, jak wiele rzeczy można przeoczyć, kiedy nie prowadzi się dokładnych badań nad zwierzętami w ich naturalnych środowiskach. Badania w warunkach naturalnych oraz związane z tym badania w laboratoriach, które ci etologowie prowadza stanowią przyczynek do badań nad ewolucją, ponieważ dostarczają materiału dowodowego dotyczącego powiązań między gatunkami w dziedzinie zachowania. Materiał ten jest uzupełnieniem morfologicznych (tj. strukturalnych) porównań będących dotąd głównym źródłem danych dla teorii ewolucji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>