Rozwój maszyny jest podstawowym faktem nowoczesnej cywilizacji Maszyna przyspieszyła urbanizację życia, zwiększyła destruktyw- ność broni militarnych, stała się przyczyną nowych form zatargów międzyklasowych oraz na tysiąc sposobów wpłynęła na codzienne życie każdego człowieka. Przyniosła ze sobą wielkie wygody, zwiększyła podaż towarów, przyspieszyła przesyłanie wiadomości, skróciła czas podróży. Wszystkie te konsekwencje współczesnego rozwoju maszyny stworzyły problemy, w których rozwiązaniu może dopomóc psychologia

Psycholog może zajmować się problemami cywilizacji przemysłowej z dwóch punktów widzenia Ponieważ interesuje się stosunkami międzyludzkimi na wielką skalę, szersze problemy polityczne będą zaprzątały jego uwagę o tyle, o ile różne rozwiązania ekonomiczne wpływają na ludzką godność i zadowolenie z życia. Problematykę przemysłową, z tego pierwszego, bardziej podstawowego punktu widzenia,1 należy studiować w kontekście z innymi problemami społecznymi. Jaki wpływ wywarły fabryki na społeczeństwo, na życie rodzinne, na poczucie osobistego bezpieczeństwa? Jakie zmiany można zaproponować, aby wpłynęły dodatnio na rozwój jednostek i na polepszenie stosunków grupowych według ideałów demokratycznych?

Z drugiej strony, psycholog intereiuje się człowiekiem jako czynnikiem w produkcji. Zajmuje się więc badaniami nad czynnikiem ludzkim (human jactors research), ponieważ stara się powiększyć wydajność przez opracowanie lepszych metod doboru pracowników, znalezienie metod zapobiegania wypadkom, dostosowanie człowieka do maszyny i maszyny do człowieka oraz przez ustalenie, jakie warunki fizycznego środowiska są najlepsze dla pracy,

Obecnie większość usług świadczonych przez psychologa dotyczy usprawnień produkcji i dystrybucji towarów. Psychologia 'dopiero zaczyna znajdować metody badania szerszej problematyki politycznej. W rzeczywistości jednak .te dwa poziomy działalności nie są całkiem odizolowane od siebie. Gdy na przykład psycholog stwierdza, jakie warunki pracy i metody nadzoru prowadzą do wysokiego (lub niskiego) morale załogi w konkretnych fabrykach, gromadzi on informacje, które wiążą się z szerszymi aspektami polityki ekonomicznej, dotyczącymi stosunków międzyludzkich i dobrobytu społeczeństwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>