Zaburzenia psychotyczne są poważniejsze niż zaburzenia psychonerwicowe. Osobowość człowieka cierpiącego na psychozę jest zdezorganizowana, a jego normalne społeczne funkcjonowanie bardzo zakłócone. Specjaliści nie są zgodni co do różnic pomiędzy psychonerwicami a psychozami. Niektórzy sądzą, że różnice te są tak wielkie, że są to dwie całkiem odrębne jednostki chorobowe, różniące się raczej rodzajem niż stopniem, podobnie jak płatowe zapalenie płuc wywoływane przez pneumokoki różni się od zwykłego zapalenia wywoływanego przez wirusy, mimo niektórych podobnych objawów. Inni, których poglądy zdają się zyskiwać na popularności, sądzą, że istnieje' pewna ciągłość od normalności poprzez psychonerwice do psychoz, a różnice są w głównej mierze sprawą rozmiaru symptomów.

Do psychoz funkcjonalnych (oficjalnie określonych. jako zaburzenia pochodzenia psychicznego, bez jasno określonej, uchwytnej przyczyny i bez zmian strukturalnych) zaliczają się reakcje afektywne (affective reactions) – należą tu reakcje maniakalno-depresyjne (mantc- depressive reactions) oraz reakcje psychotyczno-depresyjne (psyciiotic- depressive reactions) – reakcje schizofreniczne (schtzopiirc- nic reactions) oraz reakcje paranoidalne (paranoid reactions)4.

Reakcje maniakaln o-d epresyjne charakteryzują się przesadnymi, powtarzającymi się zmianami nastroju, od nastroju normalnego do silnego podniecenia i euforii w fazie maniakalnej, lub do skrajnego znużenia, rozpaczy i smutku w fazie depresyjnej. U nielicznych pacjentów występuje cały ten cykl, u większości natomiast pojawiają się wahania między normalnym stanem nastroju,

W polskiej literaturze psychiatryczne) tego rodzaju zaburzenia zalicza się do jednostek chorobowych określanych jako psychoza maniakalno-depresyjna, schizofrenia, paranoja (przyp. red, poi.). a jedną ze skrajnych faz, przy czym depresję spotyka się częściej. Nie wszystkie depresje o psychotycznym nasileniu klasyfikuje się jako reakcje maniakalno-depresyjne, niektóre, określane jako reakcje psychotyczno-depresyjne, nie są cykliczne, lecz powstają w konsekwencji jakiegoś poważnego kryzysu osobistego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>